18. august 2014

EU hylder skolekoncerter

LMS jubler over tilsagn om 200.000 euro i EU-støtte til opkvalificering af producenter gennem internationalt netværk.

I foråret søgte LMS om midler fra EU's nye kulturprogram Creative Europe til det internationale udviklings- og udvekslingsprojekt, Blacboard Music Project og efter en lang sommer med krydsede fingre, har vi netop fået den glædelige besked, at ansøgningen er blevet udvalgt til at modtage 200.000 euro i støtte, svarende til knap 1,5 mio. danske kroner. [IMG1] 37 ud af 337 projektansøgninger kom igennem nåleøjet og blandt de syv danske var LMS' den eneste som fik nok point på EU's omfattende skala. 90 point ud af 100 blev det faktisk til – hvad de nærmere dækker over, kan man se i dette skema, som fulgte med tilsagnet. Blackboard Music Project har ti involverede partnere repræsenteret i syv forskellige europæiske lande. Projektets overordnede mål er at skabe grobund for flere og bedre koncerter for børn og unge i Europa og forbedre mulighederne for udveksling af koncerter de europæiske lande imellem. Konkret vil projektet forsøge at nå disse mål gennem flere forskellige udvekslings- og udviklingsaktiviteter. I løbet af projektets toårige periode arrangeres der to producentfora, hvor fagfolk fra alle deltagerlande mødes for at arbejde hands-on med nye koncertproduktioner, høre foredrag, dele viden, ideer og erfaringer. Derudover vil projektet være en del af otte forskellige showcases rundt omkring i Europa, hvor der vil være udveksling af producenter/arrangører og udveksling af i alt 11 koncertproduktioner fra de deltagende lande. Samtidig vil der løbende foregå erfarings-, ide- og inspirationsudveksling på den webbaserede kommunikationsplatform Podio. Al erfaring, viden og information, der opsamles gennem projektets aktiviteter, samles i en webbaseret ”Best Practice-toolbox", der gøres tilgængelig for alle med interesse for området. På den måde vil Blackboard Music Project styrke det europæiske netværk for skolekoncerter, ruste producenter, arrangører og musikere til bedre at kunne agere internationalt samt give masser af ny inspiration og erfaring til området. Endelig er det håbet, at et succesfuldt projekt kan blive springbræt til på sigt at udvide samarbejdet til også at omfatte turnéudveksling landene imellem. Blackboard Music Project skydes i gang i Umeå i Sverige i november 2014, hvor der afholdes internationalt producentforum, showcase for Jeunesses Musicales Sverige og uddeling af den internationale pris for verdens bedste skolekoncert, YAMA. Projektet løber indtil videre til udgangen af 2016. Listen over udvalgte projekter kan ses på: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/documents/1-coop-cat-1-selected-projects.pdf Læs mere her: https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/cooperation-projects-selection-results-2014_en Fakta Deltagende lande: Danmark, Belgien, Finland, Frankrig, F.Y.R. Makedonien, Kroatien, Norge og Sverige. Derudover er Serbien med som associeret partner. Deltagende organisationer: Levende Musik i Skolen, Jeunesses Musicales International (JMI), Jeugd en Muziek Vlaanderen, Jeunesses Musicales Wallonie-Bruxelles, Konserttikeskus, Jeunesses Musicales France, Jeunesses Musicales Macedonia, Jeunesses Musicales Croatia, Rikskonsertene, Jeunesses Musicales Sverige. (Jeunesses Musicales Serbia)