1. september 2014

Ærgerlige aflysninger

Efter tre grupper denne sommer er sprunget fra deres forestående turné strammer LMS op på kontrakt-fronten.

Tre ærgerlige mails med turné-afbud modtog LMS i løbet af juli. Det er første gang i Musik i Tide-ordningens historie, og LMS er kede af de gener, det har medført for skolerne. "Det er altid beklageligt, når vi ikke kan leve op til vores høje serviceniveau overfor skolerne, som jo netop havde ønsket disse specifikke grupper og planlagt undervisning omkring dem. Vi kan selvfølgelig tilbyde gode, musikalske alternativer, men da der også ofte må findes nye tidspunkter, koster det selvfølgelig skolerne noget besvær," siger Ebbe Høyrup og fortsætter: "Heldigvis har alle skoler vist stor forståelse for vores situation, og vi er meget glade for at alle koncerter nu er omfordelt til andre musikgrupper fra kataloget." Faktisk meldte yderligere én gruppe fra allerede i foråret, så det i alt er fire musikgruppers koncerter, der har skullet flyttes ud til andre produktioner. LMS ser det dog ikke som en ny tendens. "Vi er brandærgerlige over at rende ind i et så uheldigt sammentræf af afbud, som det har været tilfældet i år, men vi er sikre på, vores musikgrupper tager deres arbejde for os seriøst. De fire grupper har vidt forskellige grunde til at aflyse, men de har alle været meget kede af det besvær, de har forvoldt LMS og skolerne," siger Ebbe Høyrup og fortsætter: "For LMS betyder de sene afbud en masse ekstra arbejde med at kontakte både musikere og skoler for at få erstattet de aflyste koncerter, men faktisk er det også en bekostelig affære at gøre en gruppe klar til turne. Der bliver afholdt samtaler med producenten, der bliver lavet undervisningsmateriale, hvortil der bliver fritkøbt materialer som f.eks. billeder, og der er en grafiker, som sætter det hele op, turnéerne planlægges, PR-afdelingen lægger billeder på hjemmesiden og så videre og så videre. Det løber hurtigt op, og derfor er det en uholdbar situation for os, hvis musikerne fra dag til anden kan springe fra deres skolekoncertturne." Konkret betyder det, at LMS fra næste ansættelsesrunde vil stramme op på, hvilke aftaler der indgås med musikerne hvornår, og der vil muligvis også blive et erstatningskrav, hvis grupper springer fra efter første aftale om turné er indgået. "Vi vil som altid gøre vores bedste for at både musikere og skoler er glade for samarbejdet. Derfor strækker vi os også langt for at få turnéplanerne til at gå op, også når en gruppe ringer med ønske om at flytte en turne eller få en afløser på. Og den slags kan jo ske, nogle bliver gravide, nogle får tilbudt nye karrieremuligheder, nogle bryder med hinanden. Forhåbentlig kan vi med mere klare aftaler og underskrevne kontrakter på et tidligere tidspunkt foregribe den situation, vi har stået i i år," siger Ebbe Høyrup. Hvordan de nye aftaler og kontrakter bliver skruet sammen afgøres senere I år og bliver naturligvis meldt ud her på lms.dk.