15. december 2014

Musik på en skosål

En af efterårets skolekoncert-succeser i Helsingør var, da percussionist Thomas Sandberg kom på besøg. Det kom der denne artikel ud af.

Skolekoncerter inspirerer både elever og lærere og højner kvaliteten i den daglige musikundervisning. Professionelle musikere besøger folkeskolen og giver alle en oplevelse, starter Helsingør Kommune sin artikel om Thomas Sandbergs besøg med, og Grønne og lysende nødudgangsskilte har en cool lyd, når man slår på dem med en trommestik, og en basketbold har et helt særligt ”dunk”, når den rammer gulvet. Musiker Thomas Sandberg bruger Espergærdeskolens gymnastiksal som instrument, og han trommer sig igennem salen med en mikrofon ved hånden. ”Må jeg spille på din sko? Hør lige her,” siger han til en elev fra 4. klasse og lyden af trommestik på skosål kommer ud af højtalerne. Lydene fra nødudgangsskilt, bold og skosål samples undervejs og der kommer et helt nyt musikstykke ud af højtalerne - det hele er improviseret og blevet til i et samarbejde mellem Thomas Sandberg og over 60 elever. Det får eleverne til at klappe spontant med i takt og sidde med hænderne i vejret, fordi de gerne vil bidrage med deres egen lyd. Den grundlæggende ide er enkel. Med apps, laptop, iPad og telefon, en mikrofon og to højtalere dannes livesamplinger som korte eller længere musikstykker. Bag sig har Thomas Sandberg en taske med instrumenter stående, men den er ikke kun fyldt med små trommer, mundharmonikaer og tamburiner. Der ligger også tomme kaffedåser i tasken. ”Vidste I at man kan spille på en kaffedåse? Dåser kan have en fantastisk lyd,” og den lyd demonstrerer Thomas Sandberg for eleverne og integrerer den i deres nye værk. "Impronerende" På et lærred dukker der pludselig et lille videoklip op af børn i en skolegård. Det afspilles i loop. Inden skolekoncerten har klasserne optaget 2 sekunders videooptagelser af hinanden, to elever i salen griner og peger, for det er dem selv, der hopper på filmen – nu med musik til. ”Kan man høre det her på Spotify?” spørger en elev. Det kan man ikke, musikken ligger ikke nogen steder, for den er lige blevet til. Det samme er samplingen af billedsekvenserne. Det er så enkelt og ser så nemt ud, at det tager lidt tid, før eleverne i salen helt forstår det. Improvisation er en del af successen, fordi det giver eleverne en sjælden mulighed for indsigt i selve skabelsesprocessen. ”At afholde en koncert på denne her måde viser eleverne, hvordan de selv kan komponere musik på en meget enkel måde. Selve skabelsesprocessen er jo ofte skjult, fordi vi først møder musikken, når den er færdig, men her kan de selv se helt konkret, hvordan man kan lave musikstykker. I måden at arbejde på er der også en meget høj grad af frihed, og derfor kalder jeg det for App Jam Music Lab - et ”musiklaboratorium”. Her undersøger vi musikkens muligheder, snarere end at gå efter et specifikt resultat,” forklarer Thomas Sandberg til den udsendte skribent fra Helsingør Kommune. Kreativitet er nødvendigt At eleverne selv er på lærredet, og selv er med til at skabe musik lige her og nu, fanger deres opmærksomhed 100 procent. Det betyder også noget, at det foregår på og med medier, som eleverne kender rigtig godt, for de har fx næsten alle sammen adgang til en iPad, og en del kommenterer at de vil gå lige hjem og lave deres egen komposition om eftermiddagen. De skal bare downloade et par apps, og navnet på dem kan de finde på en hjemmeside, der er oprettet til brug for både lærere og elever efter koncerten. ”Når man arbejder undersøgende og åbner op for alle muligheder, er der plads til kreativitet og alle kan bidrage med noget. Her skal man ikke spille på en bestemt måde og lære at fremføre et bestemt stykke musik. Det giver en stor frihed, fordi man ikke kan spille forkert. Vi har måske en tendens til stadig at hænge fast i forestillingen om, at man kun kan udtrykke sig kreativt, hvis man har et talent, og at et talent er forbeholdt de få. At arbejde kreativt er noget alle kan og burde lære, fordi det er nødvendigt i dag. Det stift repeterende er stort set ubrugeligt i vores verden,” siger Thomas Sandberg. Musikken hæver niveauet ”Det betyder noget, at vi får professionelle musikere på besøg i skolen, og det handler ganske enkelt om kvalitet. Det er med til sætte fokus på musikundervisningen og det er med til at inspirere os og børnene i den daglige undervisning. Niveauet bliver simpelthen højere,” siger musiklærer på Espergærdeskolen Anne-Mette Tybjerg. Helsingør Kommunes skoler har været med i ordningen ”Musik i Tide” siden 2007, og der er kommet endnu mere fokus på at integrere skolekoncerterne i den daglige undervisning, efter at den nye skolereform er trådt i kraft. ”Den åbne skole” skal helt bogstaveligt åbne skoleporten for det omgivende samfund og inddrage det. Elevernes kendskab til kulturlivet både i og udenfor lokalområdet skal styrkes og derfor skal det være muligt for folkeskolerne, at invitere kunstnere, musikere og andre professionelle udøvere indenfor. ”Nogle gange er det en virkelig god oplevelse lige den dag, som vi alle sammen snakker om. Men de fleste gange er det meget mere end bare en oplevelse, fordi vi indarbejder skolekoncerten i undervisningen og laver et længere projektforløb. Hvis der kommer et jazzband på besøg, så spørger eleverne eksempelvis helt af sig selv til jazzens foretrukne musikinstrumenter. Og efter koncerten i dag kommer vi til at tale meget om apps,” siger musiklærer Anne-Mette Tybjerg. LMS takker Helsingør og skribent Anne-Mette Birkvad for den fine artikel og lover mange flere oplevelser på niveau med Thomas Sandbergs optræden.