3. april 2020

Hvilke kunstnere skal Danmarks børn møde?

Levende Musik i Skolen søger nu to nye medlemmer til det fagudvalg, der hvert år vælger, hvilke musikgrupper, der skal på skolekoncertturné.

Levende Musik i Skolen sender hvert år omkring 100 professionelle musikgrupper/solister på turné rundt til Danmarks skoler. Udvælgelsen af kunstnerne foretages af LMS’ fagudvalg, som er et uafhængigt, sagkyndigt udvalg på seks personer.

Hvert medlem sidder i tre år, og der udskiftes løbende to personer hvert år.


Vi søger nu to personer, der kan deltage i arbejdet de næste tre år. For at komme i betragtning skal du have:

 • stor musikfaglig indsigt i én eller flere musikgenrer, der supplerer de kompetencer, der i forvejen findes i udvalget
  • solidt kendskab til det aktuelle musikmiljø
  • viden om kunstnerisk formidling til børn og unge

  • De fire nuværende fagudvalgsmedlemmer har stærke kompetencer inden for jazz, improvisation, sangskrivning, ny musik, folkeskolen og formidling. Vi ønsker derfor, at de to nye medlemmer supplerer dette felt med viden om andre genrer som eksempelvis klassisk, verdensmusik, folk og/eller elektronisk.


   Arbejdet består først og fremmst af deltagelse i to årlige møder med mødepligt:

  • et udviklingsmøde (i 2020 er det mandag d. 8. juni 10-17 i København)
  • et heldags udvælgelsesmøde (i 2020 er det tirsdag d. 4. november i Aarhus).
  • Som forberedelse til mødet i november skal medlemmerne gennemgå de mange (typisk 250-400) online ansøgninger. Ansøgningerne fylder typisk 1-2 sider hver og inderholder også lydeksempler, fotos og youtubeklip.


   Udover ovenstående forventes medlemmerne så vidt muligt også at deltage ved:

  • LMS Showcase den 21. september 2020 i København
  • LMS Festival i september/oktober 2021 i Aarhus

  • Deltagelse i udvalget honoreres med møde-/forberedelseshonorar, i alt ca. 10.000 kr. pr. år.


   Ansøg på mail senest 1. maj 2020, hvis du er interesseret, kvalificeret og kan deltage i de nævnte møder. Send en kort, begrundet ansøgning (max én A4-side) samt CV til ebbe@lms.dk .


   Bestyrelsen vil på sit møde sidst i maj udvælge de to nye medlemmer.

   Retningslinjer for fagudvalget kan læses på lms.dk/fagudvalg


   Eventuelle spørgsmål bedes rettet til direktør Ebbe Høyrup, ebbe@lms.dk


   Hent opslaget som pdf her.