15. april 2020

Corona-update: Skolekoncerter på pause

Nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen udskyder alle skolekoncerter før sommerferien. Alternative koncertformer kan måske komme på tale.

Selvom skolerne så småt er begyndt at åbne for elever igen, er det med de nuværende retningslinjer ikke muligt at afholde skolekoncerter. Levende Musik i Skolen arbejder derfor nu med at udskyde turnéer og flytte koncerter. Alle berørte musikere og skoler er kontaktet.


Enkelte musikgrupper har foreslået alternative koncertformer, så musikken stadig kan nå ud og sprede glæde i børnenes nye og noget anderledes skoledag. I første omgang ser Levende Musik i Skolen tiden an og lader lærere og elever finde sig til rette i den nye hverdag, men der arbejdes videre med de gode idéer, så vi er klar, hvis skoler og retningslinjer åbner op for musikalske besøg i en eller anden form.