20. maj 2020

LANDETS MATERIALEPRODUCENTER SAMLES TIL DIGITALT SEMINAR

Vidensdeling, nye idéer og inspiration er i højsædet, når det nationale netværk af producenter samles til netværksmøde d. 25. maj. Som følge af COVID-19 vil seminaret foregå online.

Formålet med seminaret er at blive klogere på det gode undervisningsmateriale og dets indhold. For at kaste lys på det vil der på dagen være en række oplæg fra forskellige aktører fra hele landet.

Fokus er især på, hvad der fungerer godt som forberedelse til en koncert, samt hvad der rører sig i de danske skoleliv. Oplæggene skal skabe et fælles udgangspunkt og give deltagerne et indblik i både skolernes, kulturinstitutionernes og forlagenes vinkler på dagens tema. Se oversigten over oplægsholdere nederst på siden.


Initiativet hænger sammen med samarbejdet Koncertløftet, hvor landsdelsorkestre, basisensembler, Levende Musik i Skolen m.fl. har en fælles vision om at tilbyde koncerter til alle landets skoleelever. Som en del af Koncertløftet kører projektet Smag for Klassisk, som skal forbedre og skabe fokus på klassiske koncerter samt gøre dem lettere tilgængelige for det unge publikum. Derudover skal projektet skabe endnu bedre formidling og hjælpe med at nedbryde fordomme om klassisk musik som mindre egnet for børn og unge.


Bag seminaret står Levende Musik i Skolen, som bl.a. gerne vil blive klogere på, hvad deltagere kan have brug for af generelle klassiske materialer, som parterne i netværket kan bruge til deres egne koncerter. Efter arrangementet vil Levende Musik i Skolen producere materialerne.


Læs mere om Koncertløftet og projektet Smag for Klassisk her.


Oplægsholdere

    - Adjunkt Steen Juhl Møller, UC Syd

    - Gunna Winterberg, Det Kgl. Teater

    - Anders Medum Groth, Dansk Sang

    - Asbjørn Keiding, DEOO

    - Ghita Johansen, tidl. lærer og freelance materialeudvikler


Fakta om Smag for Klassisk

    - Smag for Klassisk er den største nationale satsning nogensinde indenfor klassiske koncerter til skolebørn.

    - Det Obelske Familiefond har bidraget med 1 mio. kr. til projektet. Desuden har Spar Nord Fonden givet et tilskud       på 200.000 kr.