17. marts 2015

Tak for ansøgningerne

Onsdag var sidste chance for at ansøge om en plads i det uafhængige fagudvalg. LMS melder om et rigtig spændende ansøgerfelt.

LMS' fagudvalget er dem, der beslutter, hvilke musikgrupper, genrer og koncerter der kommer med i det årlige katalog af skolekoncerter. Udvalget består af seks fagkyndige medlemmer og pr. 1. juni erstattes to af disse med to nye ansigter. I alt meldte 16 ansøgere sig på banen, og LMS glæder sig over et spændende ansøgerfelt med mange med relevante kompetencer. Opgaven for bestyrelsen bliver nu, at udvælge de to ansøger, der supplerer fagudvalgets øvrige medlemmer bedst muligt. Hvem, de to nye medlemmer bliver, afgøres på næste bestyrelsesmøde, der finder sted 18. maj 2015. Alle ansøgere vil få svar umiddelbart herefter. Er du interesseret i at få indblik i fagudvalgets arbejde, kan du se videoen fra fagudvalgets store udvælgelsesdag i november 2014: