7. august 2020

SFO-koncerter blev sommerens helt store hit

Glade toner og dans under åben himmel har gjort sig gældende landet over med SFO- og familiekoncerter fra LMS. Takket være en pulje til kommunale sommeraktiviteter fra Børne- og Undervisningsministeriet har 11 kommuner haft glæde af mere end 70 koncerter.

Som indspark til kommunernes ekstra sommeraktiviteter har LMS over sommeren sammensat et pakketilbud med coronavenlige SFO- og familiekoncerter. Det har vakt stor begejstring hos både SFO’er og hos musikere, der har nydt godt af denne anderledes måde at afholde skolekoncerter på.


“Det begrænsede antal elever gør det til en helt anderledes oplevelse, hvor der er langt mere plads til interaktion, og hvor det tilsyneladende er nemmere for eleverne at slappe af og være nærværende i øjeblikket,” fortæller Snorre Kirk fra Snorre Kirk Trio.


Flere musikgrupper melder tilbage med stor begejstring over konceptet og glæden ved at spille koncerter igen efter et tørlagt forår.


“Vi lavede lidt coronasikker dans, og det var simpelthen så vederkvægende at spille mens folk dansede. Det har vi savnet,” lød det fra Jørgen Dickmeis og folkemusikkvartetten Svøbsk.


En anden folkemusikgruppe, nemlig Jensen & Bugge, har også nydt at komme ud og spille igen.


“Foråret har været sindssygt mærkeligt. Vi har ikke spillet koncerter i fem måneder, og tingene har været meget stille. Nu er vi startet igen for fuld skrald, og vi skal lige have pusten, men hvor er det fantastisk at have et publikum igen,” siger Mette Kathrine Jensen.


I alt har Snorre Kirk Trio, Jensen & Bugge og Svøbsk spillet 28 koncerter rundt i landet gennem juli og starten af august.


En tankevækkende oplevelse

For flere af musikerne har de nye formater for koncerterne sat flere idéer og tanker igang om mødet mellem børn og den professionelle musik.


“Selvom det er sjovt at øve sig hjemme, så er interaktionen med et publikum bare sjovere. Kommunikationen er så vigtig, for hvis der ikke var nogen til at lytte til musikken, så nytter det jo ikke rigtig noget,” siger Mette Kathrine Jensen.


Snorre Kirk ser sommerens koncerter som en klar mulighed for supplement til de almindelige skolekoncerter fremadrettet.


“Det har på alle måder været en god oplevelse, og jeg håber, at det er et koncept der måske kan leve videre, selv når tingene vender tilbage til normaltilstand, eller det der ligner,” siger han.


LMS glæder sig over de mange positive tilbagemeldinger over de vellykkede, coronavenlige koncerter. Ikke mindst set i lyset af de udskudte corona-lempelser i forhold til forsamlinger, der sammen med øvrige coronaregler kan gøre alternative koncertformer og -rammer nødvendige det kommende efterår.

Jensen & Bugge fik gang i dansen og store smil med på vejen