25. august 2020

Skolekoncerter på spillesteder?

Ny rammeaftale for de regionale spillesteder åbner for nyt samarbejde om skolekoncerter med Levende Musik i Skolen.

19. august var der stort møde i Odense, hvor de fire brancheorganisationer, Jazz Danmark, ROSA, SNYK og Tempi sammen med Levende Musik i Skolen, var inviteret ind for at møde de 19 regionale spillesteder, der i 2021-2024 har rammeaftale med Statens Kunstfond.


Mødet kom på baggrund af rammeaftalernes krav til spillestedernes om samarbejde med eksterne parter og brancehorganisationer samt øget fokus på det unge publikum. Her melder Levende Musik i Skolen sig på banen som relevant partner.


“Vi er glade for at blive inviteret med til møde og ser det som helt oplagt at arbejde sammen med spillestederne. Et udbygget samarbejde med spillesteder kan både være med til at skabe synergi og sammenhængskraft for alle partner – spillesteder, LMS og skolerne – og eleverne får en stor oplevelse og lærer samtidig et lokalt spillested at kende,” siger Gitte Abildtrup, souschef hos Levende Musik i Skolen.


Gitte Abildtrup deltog selv i mødet med spillestederne, og selvom der tydeligt var mange forskellige tilgange og udgangspunkter til arbejdet med koncerter for børn og unge og dermed et potentielt samarbejde om skolekoncerter, mener hun bestemt, mødet var et godt udgangspunkt.


“Allerede nu har vi fået den første koncertaftale på plads på spillestedet ALICE i København, og vi håber, det vil være startskuddet for et nærmere samarbejde ikke bare med spillestedet, men også med Københavns Kommune, som ikke i forvejen vægter skolekoncerterne højt,” siger Gitte Abildtrup.


Samarbejde med potentiale

Rikke Andersen, spillestedsleder hos det regionale spillested Fermaten i Herning, ser også et stort potentiale i at samarbejde med Levende Musik i Skolen. Hun mener, det åbner en mulighed for at give skoleeleverne en helt anden koncertoplevelse, end de er vant til.


“Fermaten har indledt et godt samarbejde med LMS om at tilbyde skolekoncerter sammen med kommunen. Jeg er super glad for, at spillestedet kan blive brugt i de timer, hvor vi ikke har koncerter, så vi kan give børnene en koncertoplevelse i nogle helt andre rammer med professionelt udstyr,” siger hun.


Ligesom mere end halvdelen af de andre, regionale spillesteder, har Fermaten musikgrupper på deres almindelige aftenprogram, som Levende Musik i Skolen også udbyder som skolekoncert. Det er noget, spillestedet fremad vil tænkt ind, når musikgrupperne bookes. Generelt ser Rikke Andersen samarbejdet som en stor fordel for hele kommunens kulturtilbud.


“Aftalen med LMS er også med til at styrke samarbejdet mellem de lokale aktører, hvor vi arbejder på en fælles, ambitiøs plan om, at alle skolebørn i Herning Kommune skal opleve en professionel koncert i løbet af skoleåret,” fortæller Rikke Andersen.


Udover Fermaten i Herning og ALICE i København arbejder LMS allerede sammen med blandt andet Gimle (Roskilde), Paletten (Viborg), Stars (Vordingborg), Klaverfabrikken (Hillerød) og Train (Aarhus) og ser frem til dialog med flere spillesteder i den kommende tid.