25. marts 2021

Vil du udvælge musikgrupperne?

Levende Musik i Skolen søger nu to nye medlemmer til vores uafhængige fagudvalg, der hvert år står for at udvælge de musikgrupper, som kommer på skolekoncertturné.


2-300.000 grundskoleelever møder hvert år professionelle musikere sendt ud i landet Levende Musik i Skolen. Men hvilke genrer og kunstnere skal eleverne møde? Det afgøres af LMS’ fagudvalg, som er et uafhængigt, sagkyndigt udvalg på seks personer. Hvert medlem sidder i tre år, og der udskiftes løbende to personer hvert år.


Vi mangler pt to nye, friske medlemmer, der vil kaste sin ekspertise ind i udvalgsarbejdet de næste tre år.


For at komme i betragtning skal du have:

  • stor musikfaglig indsigt i én eller flere musikgenrer, der supplerer de kompetencer, der i forvejen findes i udvalget
  • solidt kendskab til det aktuelle musikmiljø
  • viden om kunstnerisk formidling til børn og unge


De fire nuværende fagudvalgsmedlemmer har stærke kompetencer inden for jazz, improvisation, sangskrivning, klassisk og verdensmusik. Vi ønsker derfor, at de to nye medlemmer supplerer dette felt med viden om eksempelvis ny musik, elektronisk musik, folkeskolen og formidling til børn og unge. Vi tilstræber desuden bred diversitet i udvalget.


Arbejdet består først og fremmst af deltagelse i to årlige møder med mødepligt:

  • et udviklingsmøde (i 2021 er det mandag d. 7. juni 10-17 i København) samt
  • et heldags udvælgelsesmøde (i 2021 er det onsdag d. 3. november i Aarhus).


Som forberedelse til mødet i november skal medlemmerne gennemgå de mange (typisk 250-400) online ansøgninger. Ansøgningerne fylder typisk 1-2 sider hver og indeholder også lydeksempler, fotos og YouTube-klip.


Udover ovenstående forventes medlemmerne så vidt muligt også at deltage ved LMS Festival den 4.-6. oktober 2021 i Aarhus.


Deltagelse i udvalget honoreres med møde-/forberedelseshonorar, i alt ca. 10.000 kr. pr. år.


Ansøg på mail senest 1. maj 2021, hvis du er interesseret, kvalificeret og kan deltage i de nævnte møder. Send en kort, begrundet ansøgning (max én A4-side) samt CV til ebbe@lms.dk .


Bestyrelsen vil på sit møde sidst i maj udvælge de to nye medlemmer. Retningslinjer for fagudvalget kan læses på lms.dk/fagudvalg


Har du spørgsmål? Skriv til direktør Ebbe Høyrup på ebbe@lms.dk


Download opslaget som pdf HER.