17. juni 2021

Hjælp til formidling af klassisk musik

Synes du, klassisk musik er svær at formidle til børn på en fængende måde, er du ikke alene. Nu hjælper nye undervisningsmaterialer dig på vej.


En rundspørge blandt LMS-kontakter på skoler landet over viser, at knap halvdelen mener, at det er sværere at præsentere børn for klassisk musik end andre genrer.


Mange lærere påpeger, at både elever, men også lærere mangler kendskab til genren. Som én formulerer det: ”Det er ofte en genre hverken elever eller lærere lytter til, så det er svært at forholde sig til musikken og svært for læreren at forklare musikken for eleverne.”


KLASSISK FOKUS

Siden 2019 har Levende Musik i Skolen haft øget fokus på den klassiske musik i forbindelse med projektet “Smag for Klassisk”, støttet af Det Obelske Familiefond samt Spar Nord Fonden. Projektet skal sikre, at flere børn møder klassisk musik af høj kvalitet i øjenhøjde.


Efter rundspørgen stod det klart, at en af indsatserne skulle være at sætte fokus på udvikling af undervisningsmateriale, der kan ruste musiklærerne i grundskolen til at præsentere den klassiske musik for deres elever.


Med feedback fra skoler og fra LMS’ klassiske producentnetværk under Koncertløftet har Levende Musik i Skolen udviklet det generelle undervisningsmateriale: Hvordan kan man undervise i klassisk musik? Materialet er lavet i tre versioner, så det passer til henholdsvis indskoling, mellemtrin og musik valgfag.


”Med de tre materialer ønsker vi at både at tilgodese læreren, der ikke føler sig hjemme i genren, men også give inspiration og ideer til den erfarne musiklærer. Materialerne giver en bred vifte af forslag til lytteøvelser, opgaver og musikeksempler, så man kan komme godt i gang med den klassiske musik på alle klassetrin. Vores fokus har været, at det skal være enkelt, kreativt, lærerigt og sjovt,” udtaler projektleder for Smag for Klassisk, Dorthe Damgaard.


Materialerne åbner en række indgange til den klassiske musik og kommer blandt andet omkring:

  • Hvordan lytter man til klassisk musik?
  • Bud på forskellige opgaver, der åbner den klassiske musik for børnene.
  • Værker fra forskellige stilperioder med undervisningsideer
  • Eksempler på dybdegående forløb til mellemtrinnet
  • Forløb om filmmusik og komponister til valgfag musik

Så mangler du inspiration til planlægning af forløb med klassisk musik til næste skoleår, er "Hvordan kan man undervise i klassisk musik?" et godt sted at starte.


Materialerne er udviklet med faglige input fra flere Smag for Klassisk- og Koncertløftet-parter i det klassiske musikliv, og sigtet er da også, at undervisningsmaterialerne vil kunne bruges både til generel undervisning om klassisk musik, men også som optakt til koncerter både fra LMS og fra symfoniorkestre, basisensembler og øvrige aktører på den klassiske scene.


Find materialerne her


De desuden tilgængeligt på platformen Charanga.dk