25. juni 2021

Bliv klogere på Musik Valgfag

På årets LMS Festival kan man om eftermiddagen blive klogere på musik som valgfag i udskolingen. Det sker som en del af LMS' indsats for at hjælpe musikfaget i folkeskolen.

En rapport fra 2020 fra Aarhus Universitet om musikundervisningens udvikling i Danmark viste, at faget mange steder i landet er alvorligt svækket. Udviklingen skyldes blandt andet mangel på ressourcer, store nedskæringer og pressede musiklærere. Og med yderligere et år i coronaens tegn, med nødundervisning og store restriktioner på f.eks. sang i folkeskolen, har musikundervisningen mange stedet være skudt endnu mere til hjørne.


På LMS Festival 2021 skal musikfaget derfor have ekstra opmærksomhed. Det sker til eftermiddagsprogrammet, hvor der dels vil være tre spændende kurser med inspiration til musikundervisningen i 0.-4. klasse, men dels et mere teoretisk kursus omhandlende “Musik som valgfag”.


Læringskonsulent hos Børne- og undervisningsministeriet, Mette Spange Albertsen, har sagt ja til at give deltagerne indblik i, hvordan de kan undervise i musikfaget med konkrete musikpædagogiske værktøjer samt hvordan de skal føre elever til prøve i faget.


“Det er vigtigt, at man som musiklærer holder sig i form ved at sparre og networke med andre musiklærere, tage på kurser og i det hele taget være nysgerrig på, hvordan man kan udvikle sin praksis,“ siger Mette Spange Albertsen.


Vigtigheden af musikfaget i skolerne er for læringskonsulenten ikke til at tage fejl af.


“Musik er en grundlæggende, vigtig del af menneskers liv, kultur og fællesskab. Eleverne skal indføres i musikkens mange facetter, udfordres, få indsigt og udsyn. Musikfaget indeholder rig lejlighed til at udvikle elevernes skabende og samarbejdende evner, demokratiske sider og giver god plads til at udforske egne og andres musikalske og historiske rødder,” siger Mette Spange Albertsen.


Ønsker du at blive klogere på musikfaget i udskolingen? Du kan stadig nå at tilmelde dig kurset om musik som valgfag. Tilmeld dig kurset eller se de andre muligheder til festivalen på festival.lms.dk/tilmelding.


Og sidder du allerede nu og skal forberede næste års undervisning, har vi også hjælp til dig. LMS har nemlig udviklet en række supplerende materialer til brug i musik og musik som valgfag. Find dem her.