9. august 2021

Direktør Ebbe Høyrup er gået bort

Levende Musik i Skolen har mistet sin direktør gennem 29 år.

(For English see below)


Det er med stor sorg, vi skriver denne meddelelse. Koncertdirektør Ebbe Høyrup er efter et års alvorlig sygdom gået bort. Vores tanker går til Ebbes nærmeste i denne svære tid.


Levende Musik i Skolen (LMS) var et livsværk for Ebbe Høyrup, og han arbejdede til det allersidste for at sikre Levende Musik i Skolens fremtid og unikke kultur.


Ebbe Høyrup var med fra starten. Hans vision var med egne ord at skabe gnister af musikalsk magi, og i de 29 år han stod i spidsen for LMS, formåede han på sin egen stilfærdige facon ikke bare at slå gnister, men at samle et kæmpe bavneblus, der i dag har gjort LMS til et børnekulturelt fyrtårn. Senest lykkedes det med hans utrætteligt indsats at få skolekoncerterne på finansloven over en fireårig periode fra 2021, så visionen om at nå ud til alle Danmarks børn med professionelle koncerter er nu efter knap tre årtier inden for rækkevidde.


Ebbe Høyrup fandt gennem 1980’erne sin vej ind i musikken og kulturlivet i Aarhus blandt andet som leder af Den Rytmiske Aftenskole, forretningsfører for Klüvers Big Band og med flere bestyrelsesposter herunder i Dansk Rocksamråd og Den Danske Jazzkreds. Derfor var han også et naturligt valg, da Dansk Rock Samråd, Jazzkredsen, Musik og Ungdom og Statens Kunstfond i 1992 manglede en til at stå i spidsen for deres fælles, børnekulturelle satsning, Levende Musik i Skolen.


Under Ebbe Høyrups visionære og vedholdende ledelse kunne LMS i 2004 lancere idéen om en landsdækkende koncertordning og var derfor klar til at overtage opgaven, da amterne i 2007 blev opløst. Sådan gik det til, at LMS gik fra at have to ansatte til i dag at være 20, fra at arbejde med 10 musikgrupper til langt over 100 og fra at lave 100 koncerter om året til over 2500.


Ebbe Høyrups utrættelige arbejde for at få den professionelle musik ud til børn og unge har ikke bare givet ikke bare genlyd og resultater i Danmark. Internationalt har Ebbe Høyrup været drivkraften bag blandt andet YAM – Young Audiences Music, hvor han var bestyrelsesformand og en af initiativtagerne til YAMawards, den internationale prisfest og fejring af koncerter for børn og unge.


Ebbe Høyrup vil blive savnet. Som direktør, samarbejdspartner, chef, menneske. Hans energi, visioner og imødekommende væsen har været med til at tegne LMS' profil både udad og indad til, og han har sat dybe spor, som vi hverken kan eller vil slette. Nu ligger dirigentstokken og venter på en ny, sikker hånd at lande i, og det samme gør en medarbejderstab, 2500 koncerter og et børnekulturelt flagskib.


Souschef Gitte Abildtrup bliver nu konstitueret som direktør, indtil der træffes beslutning om LMS' fremtidige opbygning og ledelses-sammensætning.


Ære være Ebbes minde.


På vegne af LMS og LMS’ bestyrelsesformand Jens Juulsgaard Larsen.


Der afholdes mindehøjtidelighed fredag den 13. august, kl. 14 på Kirstinelund Udviklingscenter, Vroldvej 162, 8660 Skanderborg.


-----


Levende Musik i Skolen has lost CEO Ebbe Høyrup after 29 years as front figure

It is with regret and profound sorrow, we write this announcement. CEO Ebbe Høyrup has passed away after a year of illness. Our thoughts go to Ebbe’s family and friends in these difficult times.


Levende Musik i Skolen (Live Music In Schools - LMS) was Ebbe Høyrup’s life’s work, and he continued to work until the very last to secure the future and the unique culture of Levende Musik i Skolen.


Ebbe Høyrup was on board from the very beginning. His vision was – in his own words – to create sparks of musical magic, and in the 29 years he was front figure of LMS, he managed, not only to create sparks, but to light a beacon within the young audiences music field in Denmark and in Europe. Most recently his tireless efforts succeeded in securing funding from the Danish Finance Act over the next four years. The vision of reaching all Danish school children is now, after almost three decades, within reach.


In the 1980’s Ebbe Høyrup found his way into the music and cultural life of the city of Aarhus, among other things as Director of the rhythmic evening school and Business Manager for Klüver’s Bigband (now Aarhus Jazz Orchestra) along with board positions in prominent music organisations. On that background, he was the natural choice when ROSA, Jeunesses Musicales Denmark and the Danish Arts Foundations, among others, were looking for someone to lead their joint school concert initiative, Levende Musik i Skolen.


During Ebbe Høyrup’s visionary and persistent management, LMS was able to launch the idea of a national concert scheme, and when the Danish counties system was dismantled in 2007, LMS was ready to take on the task. That is how LMS went from two employees to 20 as the organization include today; from working with 10 music groups to more than 100; and from 100 professional school concerts to more than 2500 per season.


Ebbe Høyrup’s tireless efforts to bring professional music to children and youth has not only been successful and reverberated in Denmark. Internationally, Ebbe Høyrup has been one of the driving forces behind YAM – the Young Audiences Music branch of Jeunneses Musicales International, and since 2010, Ebbe Høyrup was Chair of the Young Audience Music Committee where he was one of the initiators of the YAMawards, the prestigious international award for professional young audiences concerts.


Ebbe Høyrup will be missed greatly. As CEO, as working partner, as Director, as person. His energy, visions and his accommodating person has been a great part of LMS’ DNA, inwards as well as outwards, and he has left deep traces that we cannot nor do we wish to erase.


The LMS team stands united in these difficult times to continue and carry out Ebbe Høyrup’s vision.


Praised be Ebbe’ memory.