9. september 2021

Levende Musik i Skolen har fået ny bestyrelse

Som led i visionen om at kompetencecentret Levende Musik i Skolen skal sikre koncerter til alle landets grundskoleelever, er der nu sammensat ny, professionel bestyrelse.

Det nationale kompetencecenter og Danmarks største koncertarrangør Levende Musik i Skolen (LMS) har det seneste år arbejdet med organisationsændringer efter visionen om at nå ud til alle danske grundskolebørn blev stadfæstet med et tilskud på 10 mio. på finansloven fra 2021 of fire år frem.

Det betyder blandt andet, at LMS' bestyrelse efter anmodning fra Statens Kunstfond professionaliseres. Fra august 2021 består bestyrelsen således af to udpegede medlemmer, en fra KL og en fra Skolelederforeningen, mens de øvrige tre poster besættes af frit valgte medlemmer.

"Målet med den nye bestyrelse er at få stærke kompetencer ind med indsigt i områder, som vil styrke LMS i arbejdet for den ambitiøse vision om at nå ud til alle børn," fortæller Jens Juulsgaard Larsen, som har været bestyrelsesleder for LMS siden 2017 og er et af de to medlemmer, som følger med ind i den nye bestyrelse.

Historisk har de musikfaglige miljø altid siddet talstærkt i LMS' bestyrelse, men vil fra i år få en ny rolle.

"Det er vigtigt for mig at understrege, at selvom det musikfaglige miljø ikke er repræsenteret i bestyrelsen, så kapper vi på ingen måde båndene til musikliv eller genreorganisationer. Tværtimod styrker vi dem i disse år gennem vores fælles vision Koncertløftet, så det bliver et mere konkret samarbejde," siger Jens Juulsgaard Larsen.


LMS' bestyrelse er fra august 2021 sammensat af:


Udpegede medlemmer:

Steen Lindgaard, Kulturchef Viborg Kommune, udpeget af Kommunernes Landsforening.

Peter Nellemann, skoleleder på Østervangsskolen i Randers, udpeget af Skolelederforeningen.

Frit valgte medlemmer:

Stina Vrang Elias, adm. direktør for Tænketanken DEA.

Marie Scott Poulsen, uddelingschef KFI Erhvervsdrivende Fond.

Jens Juulsgaard Larsen, national programleder NAFA/fungerende videreuddannelseschef UC SYD. Bestyrelsesleder for LMS.