23. november 2021

Debatindlæg:
Giv lærerne musikfagligheden tilbage

Levende Musik i Skolen, Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, Skolelederforeningen og Danske Musik- og Kulturskoler har skrevet debatindlæg sammen.


Musik er trivsel, deltagelse, oplevelse. Der er en dokumenteret sammenhæng mellem musik, indlæring og børn, der tror på sig selv. Glæden ved musik kan direkte omsættes til trivsel, som er en central forudsætning for al læring. Desværre 

har musikken trange kår i den danske grundskole og på læreruddannelsen.


Musiklivet er klar til at være en del af løsningen – blandt andet med skolekoncerter og musikskoletilbud – men der er i den grad også brug for dygtige musikundervisere ude på skolerne. Derfor skal der skabes bedre vilkår for musikundervisningen på professionshøjskolerne.


Det har Levende Musik i Skolen sammen med DEOO - Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner, Skolelederforeningen og Danske Musik- og Kulturskoler skrevet et debatindlæg om, som er blevet bragt i Politiken HER.