18. januar 2022

Masser af nye ansigter på LMS-kontoret

I løbet af det seneste halve år er medarbejderstaben hos Levende Musik i Skolen vokset til næsten det dobbelte. Her får du et overblik over de nye LMS-folk og baggrunden for den markante vækst.

Aldrig før har så mange kunnet flashe et LMS-visitkort. Kontoret i Aarhus summer nu af aktivitet fra i alt 17 medarbejdere. Baggrunden for oprustningen er blandt andet øget aktivitet og nye opgaver.

“Væksten skal ses i lyset af visionen om, at alle elever i grundskolen fra udgangen af 2025 får ét møde årligt med den professionelle musik. Det kræver en stor indsats i forhold til at få alle landets kommuner med. Med op til dobbelt så mange koncerter om året, udviklingsprojekter mm. kræver det, at vi får skaleret hele systemet op, så det er hurtigt og effektivt,” forklarer konstitueret direktør, Gitte Abildtrup.

“Samtidig står vi jo ikke helt alene med at skulle opfylde visionen, og derfor afsætter vi også ressourcer til at samarbejde intensivt og kontinuerligt med de andre aktører i Koncertløftet, som tæller landsdelsorkestre, ensembler, regionale spillesteder og genreorganisationer,” siger Gitte Abildtrup.

Selvforsyning og større muskler

Med flere tilknyttede kommuner, nye samarbejdspartnere og et større koncertprogram er flere hænder til at løfte læsset en ren og skær nødvendighed. Samtidig bliver opgaver, som tidligere har været placeret hos eksterne leverandører, fremover løst inhouse. Det giver en mere smidig og effektiv arbejdsgang.

“Vi har brug for at kunne rykke hurtigt og med samme forståelse for mål og strategi, og derfor er vi virkelig glade for, at have styrket LMS med en flok nye, dygtige medarbejdere, som trods et travlt efterår og store forandringer allerede er faldet godt til,” siger Gitte Abildtrup.

Nye ansigter på kontoret siden juni 2021

Lube Glien Andersen, grafiker: Div. infomateriale, undervisningsmateriale mm.

Mette Spange Albertsen, koncert- og materialeproducent: Undervisningsmaterialer og Koncertløftet-opgaver

Cecilie Cramer, projektkoordinator: Efterskole-samarbejde, evalueringer mm.

Lars Hovgaard, bogholder: Løn og bogholderi

Ole Jeppesen, kommunikationsmedarbejder: PR, video, presse mm.

Lise Thybo-Mikkelsen, kontorelev: Administration, løn, bogholderi mm.

Katrine Nordbo Lassen, producent: Undervisningsmaterialer

Mads Mølbach Johan, studentermedhjælper/projektmedarbejder: KulturCrew, administration mm.

Der er også ansat nye koncertproducenter, som vil blive præsenteret senere.


Få sat ansigter på

Alle medarbejdere, både interne og eksterne, gamle og nye, er nu på lms.dk med fotos.

Se alle ansatte HER

Se LMS’ nye bestyrelse HER