3. februar 2022

Ny sæson og nye producenter

141 spændende koncertproduktioner er udvalgt til 2022-23 og kan nu ses på lms.dk. De helt nye grupper får tilknyttet et producentteam, og her er der også nye ansigter, da LMS i år byder velkommen til hele tre nye koncertproducenter.

Opera med svære følelser, folkemusik med dansere, koncerter med vilde violiner, vrøvlede vers og verdensmusik. Koncertkataloget for 2022-23 kommer ud i alle kroge af musikkens univers med et væld af spændende, professionelle musikgrupper og solister.

En professionel skolekoncert er dog ikke bare professionel, fordi musikerne er dygtige og bliver betalt, men i høj grad fordi den er et produkt af en grundig og målrettet proces, som foregår i partnerskab mellem en kunstner og en koncertproducent. Kunstneren kommer med råmaterialet, musik, evner og erfaring. Producenterne hos Levende Musik i Skolen har redskaberne, der skaber rød tråd og placerer koncerternes udtryk i børnehøjde, så de rammer plet hver gang.

I en lang årrække har Sarah Vibe Benfield og Christian Windfeld været en del af LMS’ flittige producentteam. Her har de blandt andet trukket på deres erfaringer fra konservatoriet og egne skolekoncert-turnéer. Begge har nu fået nye stillinger, som desværre gør, at de må trække sig som skolekoncert-producenter – men de forbliver naturligvis i LMS’ tætmaskede netværk.

Der skal her lyde en stor og varm tak til Sarah og Christian for indsatsen – og for at øse så gavmildt ud af deres personlige og professionelle kompetencer.

Mens vi vinker farvel med den ene hånd, giver vi samtidig varme, coronasikre velkomsthåndtryk til tre nye koncertproducenter – Julie Kjær, Marie Louise Grund og Lisbeth Burian.

Julie er komponist og musiker (saxofon, klarinet og fløjte) bl.a. i trioen Julie Kjær 3, Marie Louise er scenecoach, sanger og komponist i soloprojektet Lhuma, og Lisbeth er scenograf, kostumier og scenekunstner bl.a. i virksomheden Rumfang.

Velkommen til LMS til jer, og velkommen til de mange spændende musikgrupper, nye som gamle, der står klar til at turnére landet tyndt i skoleåret 2022-23.

Se hvem de alle er ved at vælge sæson 2022-23 på lms.dk/find-kunstner

I februar-marts vil alle kommuner modtage nyt om, hvilke grupper der er tildelt i deres landsdel, og 20. maj offentliggøres den samlede koncertkalender for 2022-23.