18. april 2016

Interessante interesserede

Et stærkt, musikalsk felt på 21 ansøgere til LMS' fagudvalg skal nu skæres ned til to kandidater.

[IMG1] Når der skal vælges musikgrupper til turné ved næste fagudvalgsmøde, bliver der to nye ansigter ved bordet. Hvem det er afgøres ved et bestyrelses møde den 7. juni, men allerede nu er feltet af interesserede ansøgere på plads. I alt 21 ansøgninger nåede LMS inden fristen, og her er særligt verdensmusik repræsenteret. LMS siger tak for de gode ansøgninger, og selvfølgelig også stor tak til de to afgående fagudvalgsmedlemmer Rasmus Krøyer og Cecilia Krill, som har bidraget med stor viden og entusiasme. Når de nye medlemmer er udvalgt, bringer vi selvfølgelig navne og kort baggrund her på lms.dk.