31. maj 2016

KulturCrew indtager Sverige

Det elevinddragende initiativ KulturCrew breder sig nu ud over landets grænser til vores svenske brødre i Malmø.

Vores skånske søsterorganisation "Unga – Musik i Syd" har i længere tid arbejdet på at få KulturCrew ind i skolen, og dette forår fik idéen også politisk og økonomisk opbakning. Gennem vores producentnetværk og det EU-støttede, internationale Blackboard Music Project har LMS i en årrække haft et godt samarbejde med de svenske musikorganisationer, herunder den skånske afdeling Musik i Syd, som også har haft repræsentanter med på blandt andet Musik i Tide Festival 2015 i Billund. Her kunne de se, hvor stor en værdi KulturCrew har, og det gav ekstra brændstof til arbejdet med også at få engageret de svenske skoler og elever. Kultur Skåne har dette forår bevilliget 100.000 kr til KulturCrew, som startes op i netværket Ung Kultur Sydväst, mere konkret i Skurup Kommune, som ligger ved kysted mellem Trelleborg og Ystad. LMS glæder sig over projektets udbredelse og følger selvfølgelig udviklingen i det svenske blandt andet med et møde derovre i september, hvor LMS' partner bag KulturCrew, Teatercentrum, også deltager. [IMG1] Oplevelsen af Billunds super KulturCrew på Musik i Tide Festival 2016 har været med til at inspirere svenskerne til også at oprette KulturCrew i folkeskolerne. Foto: Christian Brandt