31. maj 2016

Materialer uden login

Efter stort ønske fra både LMS og skolerne er undervisningsmaterialer og lydfiler nu tilgængelige for alle på lms.dk uden forudgående login.

Det er med stor glæde, at LMS nu har lagt alle undervisningsmaterialer og lydfiler frit tilgængeligt på hjemmesiden. Det tidligere loginkrav har været nødvendigt på grund af forhold omkring ophavsret og koda, men nu er det lykkes LMS at sikre sig aftaler, så loginnet i fremtiden kun vil være påkrævet for at tilgå skolens koncertplan, evaluere og rette skolens oplysninger. Ønske fra skoler – og musikere I 2015 gennemførte et forskerhold fra Aalborg Universitet en undersøgelse af brugen af LMS' undervisningsmaterialer og manglen på samme. Generelt var resultatet, at skoler og lærere var rigtig godt tilfredse med materialernes udformning og indhold, men en stor barriere i forhold til rent faktisk at få det brugt, var den manglende tilgængelighed. Det var simpelthen for besværligt at skulle logge ind på hjemmesiden for at hente materialer og musikeksempler, og var kontaktlæreren syg, kunne de øvrige faglærere ikke få fat i tingene og endte med at sende eleverne uforberedte til koncert. [IMG1] LMS håber, at alle kontaktlærerne allerede her fra foråret får spredt budskabet om ophævelsen af loginkravet, så vores musikgrupper efter sommerferien møder endnu flere velforberedte elever, for som musikgrupperne gang på gang skriver i evalueringerne: "Det var tydeligt at mærke lærernes engagement gennem topforberedte og stolte elever. Det er altid tydeligt at mærke, at eleverne får mere ud af koncerten, når de er forberedt." Heartbeat, 2015 "Det gør en verden til forskel, når en lærer har taget sig tid til at spille vores musik for børnene, inden vi kommer og spiller." Jazz Five, 2015 "Man kan virkelig mærke, det gør en forskel, når de er forberedt på forhånd." Postyr Project, 2015