29. juni 2016

Frederiksberg trækker

Tilmeldingerne til Musik i Tide Showcase er strømmet ind, og der er nu 36 kommuner repræsenteret.

LMS glæder sig over den store tilslutning til showcasen. Foreløbig er 36 af vores i alt 53 samarbejdskommuner tilmeldt, og mange af dem har desuden benyttet sig af muligheden for at komme flere deltagere, hvilket giver et samlet deltagertal på foreløbig 124. Med på listen er pt KulturCrew-elever fra to kommuner, men dette tal forventes at stige til over 50 elever, da Viborg Kommune planlægger at komme med en hel busfuld. Af andre store grupper kan nævnes de to Kulturpakke-kommuner Kalundborg og Skanderborg, som begge møder talstærkt op med henholdsvis 7 og 10 deltagere. LMS selv er selvfølgelig også grundigt repræsenteret med alle medarbejdere fra kontoret i Aarhus, områdekonsulenterne fra de forskellige landsdele, eksterne producenter samt medlemmer fra både fagudvalg og bestyrelse. LMS håber de kommuner og musikere, som endnu ikke har tilsluttet sig festen, vil klikke ind og få sig tilmeldt inden fristen 1/9. www.musikitide.dk/tilmelding.asp