29. august 2016

LMS sætter dagsordenen

Kulturmødet Mors gav godt afsæt for øget samarbejde mellem skole og kulturliv.

Da Kulturmødet Mors blev afholdt den 24.-26. august var LMS selvfølgelig til stede og fik sammen med partnerne i FOKUS – forum for kunst og kultur i skolen sat et tydeligt aftryk på dagen. FOKUS have på dagen ikke mindre end fem "samtaler" på programmet, hvor emnerne alle kredsede om det gensidige udbytte af samarbejde mellem skole og kulturliv. Paneldeltagerne var både politikere, kulturliv og repræsentanter fra skoleverdenen. Derudover deltog LMS-direktør Ebbe Høyrup også som oplægsholder ved en debat sat op af DR. "Det var en rigtig spændende dag, og vi fik, hvad vi kom efter. I FOKUS havde vi gjort meget ud af, at lægge en linje, som handlede om, hvad kulturlivet og skolerne kan bruge hinanden til, så der blev lagt vægt på det gensidige forhold, hvor vi skal finde en måde at nå hinanden. Derfor var vi også virkelig godt tilfredse med det store fremmøde af skoleledere og lærere, som kvalificerede debatten meget," sagde Ebbe Høyrup efter en travl fredag på Kulturmødet. Konkret er et af de områder, FOKUS efter mødet vil arbejde videre med, idéen om at uddanne lærere eller skolebibliotekarer til kulturvejledere. "Vi kunne tydeligt mærke, at skolerne efter et par svære år nu har fundet kræfterne til at gå ind i arbejdet med den åbne skole. Hos FOKUS er et af de problemer, vi hører om og oplever som kulturudbydere, at skolerne simpelthen ikke kender eller kan overskue de tilbud, der er. Derfor er der brug for at opkvalificere dette område, hvilket vi fik god opbakning til på Kulturmødet," fortalte Ebbe Høyrup. Læs mere om Kulturmøde Mors her. Læs mere om FOKUS her.