4. januar 2012

Fagudvalg søger medlemmer

Vær med til at præge børns møde med den professionelle musik: LMS har to ledige pladser i fagudvalget til besættelse fra 1. maj.

LMS – Levende Musik i Skolen sender hvert år mellem 80 og 100 professionelle solister og musikgrupper på turné til Danmarks skoler. Udvælgelsen af turneerne foretages af et uafhængigt, sagkyndigt udvalg på seks personer. Hvert medlem sidder i tre år, og der udskiftes løbende to personer hvert år. LMS søger nu to personer der har
  • stor musikfaglig indsigt i én eller flere genrer
  • solidt kendskab til det aktuelle musikmiljø
  • viden om kunstnerisk formidling til børn og unge
Arbejdet består primært af deltagelse i to årlige møder: Et heldags udvælgelsesmøde i begyndelsen af november og et ca. 3-timers evalueringsmøde, som typisk ligger i juni. Som forberedelse til mødet i november skal medlemmerne på internettet gennemgå de mange ansøgninger, der indkommer elektronisk. Der honoreres med mødehonorar efter gældende takst. Herudover forventes medlemmerne så vidt muligt at overvære Musik i Tide Festival, som LMS afholder hvert år i starten af oktober. Hvis du har interesse i en af de to pladser i fagudvalget, og mener du er kvalificeret, bedes du sende en kort ansøgning (max 1 A4-side) til LMS senest 15. marts 2012. Bestyrelsen vil derefter på sit møde midt i april udvælge medlemmerne. Læs Retningslinjer for fagudvalget her Eventuelle spørgsmål bedes rettet til koncertdirektør Ebbe Høyrup, ebbe@lms.dk.