6. oktober 2017

Ny strategi, ny retning

Ny rammeaftale med Statens Kunstfond betyder forandringer hos LMS, som derfor har måtte lægge ny strategi.

Alle børn og unge i den danske grundskole skal opleve skolekoncerter. Det har længe været en fælles målsætning blandt aktørerne i miljøet for skolekoncerter, men virkeligheden er, at det langt fra er alle danske skolelever, der i dag oplever den levende musik i skolen. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik har derfor besluttet, at den fælles indsats for at få musikken ud til alle danske grundskoler skal øges. Musikken skal længere ud ”Det er vigtigt, at alle børn i dette land har adgang til musik i høj kvalitet. Jeg er selv gammel musikskolelærer, så jeg ved, hvilken indflydelse musik har på børns hverdag og kunnen. Skolekoncerter kan inspirere børn til at lytte til eller selv spille musik, og det er en god ballast, børnene kan tage med sig videre i livet,” siger Bente Dahl, der er formand for Projektstøtteudvalget for Musik. LMS og Projektstøtteudvalget for Musik er i øjeblikket i gang med at forhandle en ny fireårig rammeaftale på plads for LMS’ fremadrettede arbejde, og selvom alle detaljer langt fra er på plads endnu, så står det i hvert fald klart, at de fremtidige opgaver kommer til at kræve et markant kursskifte for LMS. LMS får koordinerende rolle Projektstøtteudvalgets plan er, at LMS fremover skal have en udvidet rolle som koordinator for hele skolekoncertområdet i hele landet. LMS skal få det hele til at spille, så organisationen sammen med symfoniorkestre, ensembler og de øvrige aktører på området sikrer, at alle danske børn og unge fremover får mulighed for at opleve en skolekoncert. ”Det er ikke nok med ildsjæle og god vilje. Hvis vi skal sikre, at vi når ud til alle børn, kræver det også koordinering og ledelse, og det mener jeg er en opgave, LMS har kompetencerne til at løse. De har et højt kvalitetsniveau i deres musik og undervisningsmaterialer, og de er gode til at samarbejde med skolerne,” siger Bente Dahl. En stor anerkendelse Formand for LMS’ bestyrelse, Jens Juulsgaard Larsen, er enig med kunstfonden i, at det er vigtigt, at den levende musik kommer ud til alle børn. Særligt til de børn, som ikke har mulighed for at møde kunst og kultur på andre måder. Han ser det derfor som en stor anerkendelse af LMS’ struktur og arbejde, at kunstfonden ønsker at gøre LMS til koordinator for området. ”Først og fremmest er det her jo et kæmpe skulderklap til LMS, og det tager vi glad imod. Vi har i mange år haft som ambition at nå ud til alle landets børn, men måtte i 2010 lægge visionen lidt på is, da der ikke var opbakning til det. Derfor glæder det os selvfølgelig meget, at Kunstfonden nu sætter fokus på området,” siger Jens Juulsgaard Larsen. Ændringer med omkostninger For at nå ud til alle danske skoleelever ønsker projektstøtteudvalget blandt andet, at LMS øger sit koncertudbud, så cirka 200.000 flere børn og unge kommer til at opleve skolekoncerter gennem LMS. Samtidig understreger udvalget, at den høje kvalitet skal opretholdes. En spændende opgave, men også udfordrende, mener Jens Juulsgaard Larsen. Der følger nemlig ikke flere penge med kravene. ”Det kan selvfølgelig være bekymrende, hvordan LMS inden for den samme økonomiske ramme skal gå fra at lave koncerter for 270.000 elever til at nå ud til 450.000 elever uden at slække på kvaliteten. Det kommer til at kræve en nytænkning af LMS’ tilbud og den måde, vi arbejder på,” siger Jens Juulsgaard Larsen. Sker ikke over natten Bente Dahl pointerer, at de nye mål er sat for en fireårig periode, og at det derfor er vigtigt at huske, at der er tale om en indfasningsperiode. ”Det er ikke noget, som skal ske over natten. LMS har lavet en strategi med beregninger, som viser, at målet er realistisk under en række forudsætninger,” siger hun og henviser til, at de mange andre aktører på området også har indflydelse på, at målet nås. Jens Juulsgaard Larsen er enig i, at koordinering med de øvrige aktører på området er helt centralt for opgaveløsningen: ”Det er bare vigtigt, at de andre aktører lader sig koordinere. Alle skal bidrage, og derfor er det vigtigt, at de øvrige aktører også bliver forpligtet på deres ansvar,” mener bestyrelsesformanden. En fælles abe Bente Dahl mener imidlertid, det er realistisk, at LMS kan løse opgaven: ”Det ligger for mig at se i koordineringen. Vi skal kigge på, hvad der allerede sker i de byer, hvor der er skolekoncerter. Der er ofte mange aktører på banen med andre musikalske tilbud, så man kan med fordel koordinere mere. Ressourcerne bruges lidt dobbelt rundt omkring,” mener Bente Dahl, som understreger, at opgaven med at nå ud til alle børn er et fælles ansvar: ”Det er ikke LMS, der står med aben alene. Det er det samlede musikmiljø, der står med opgaven.” Ny strategi godkendt For at imødekomme Statens Kunstfonds Projektudvalg for musik, har LMS nedfældet en ny strategi, der udpeger en retning for, hvordan de nye opgaver kan løses og det stærkt øgede koncerttal kan nås. LÆS DEN NYE STRATEGI HER