16. marts 2018

Lockout og strejke

LMS er i fuld gang med plan B, hvis den varslede strejke og lockout bliver en realitet.

Hos LMS er alle fingre er krydsede for at arbejdsmarkedets parter snarest finder en løsning, så forårets strejke og lockout kan undgås. Men hjælper forhandlinger og krydsede fingre ikke, bliver der brug for både god vilje, fleksibilitet og hurtig reaktion fra både LMS, skoler og musikere, for at redde de berørte koncerter. "Det er en meget usikker situation for alle parter, men LMS' fokus er først og fremmest på, at så få elever som muligt går glip af koncertoplevelser," fortæller koncertdirektør Ebbe Høyrup fra LMS. Klar til bølgegang Da både strejke og lockout kan blive udskudt, aflyst og forlænget, arbejder LMS med en uge-til-uge løsning. Første "bølge" er lige efter påske, hvor der er varslet strejke fra onsdag den 4. april, og næste "bølge" starter tirsdag den 10. april, hvor der er varslet lockout. Strejken fra 4.-9. april rammer kun udvalgte kommuner, og berører i alt 17 LMS-koncerter. Med lockouten fra 10. april lukker alle landets skoler ned, og det vil i alt kunne berøre op til 300 skolekoncerter afhængigt af lockoutens varighed. "Der er så mange ubekendte her, at vi bliver nødt til at tage det lidt i etaper. Derfor har vi også været i kontakt med alle berørte musikgrupper, så de ved, at de kan blive kontaktet omkring en mulig flytning af deres koncerter. Og heldigvis har rigtig mange svaret positivt tilbage med forståelse og fleksibilitet, så foreløbig er vi fortrøstningsfulde," siger Ebbe Høyrup.