23. marts 2018

Bestem musikken

LMS søger to nye medlemmer til det fagudvalg, som udvælger årets skolekoncerter. Er det dig?

Omkring 300.000 danske børn møder hvert år det professionelle musikliv gennem Levende Musik i Skolens skolekoncerter. Heavy klokken 8 om morgenen i Uldum, eksperimenterende jazz efter fysiktimen i Næstved, klassiske strygere i aulaen i Allinge. Musikalske møder i øjen- og ørehøjde, som åbner sind, driver smil frem, styrker fællesskab og dannelse og sætter sig fast. De godt 100 musikgrupper, som spiller de mange koncert, udvælges af LMS' fagudvalget, som er et uafhængigt, sagkyndigt udvalg på seks personer. Hvert medlem sidder i tre år, og der udskiftes løbende to personer hvert år. LMS søger nu to personer, der har
  • stor musikfaglig indsigt i én eller flere musikgenrer, der supplerer de kompetencer, der i forvejen findes i udvalget. De nuværende medlemmer har særligt viden omkring klassisk, verdensmusik, jazz og elektronisk.
  • solidt kendskab til det aktuelle musikmiljø
  • viden om kunstnerisk formidling til børn og unge
  • gerne kendskab til skoleverdenen
Arbejdet består primært af deltagelse i to årlige møder med mødepligt:
  • et udviklingsmøde (i 2018 er det onsdag d. 6. juni 10-17 i København)
  • et heldags udvælgelsesmøde (i 2018 er det tirsdag d. 6 november i København).
Som forberedelse til mødet i november skal medlemmerne gennemgå de mange ansøgninger, der indkommer online. Herudover forventes medlemmerne så vidt muligt at deltage ved LMS Showcase den 16.-17. september 2018 i Haderslev LMS Festival den 1.-3. oktober 2019 i Horsens. Der honoreres med møde-/forberedelseshonorar, i alt ca. 10.000 kr. pr. år. Er du interesseret, kvalificeret og har mulighed for at deltage i ovennævnte møder og arrangementer, så send en kort (max 1 side), begrundet ansøgning og cv til ebbe@lms.dk Ansøgningsfrist 30. april 2018. Udvælgelsen foregår på LMS' bestyrelsesmøde i maj. Retningslinjer for fagudvalget kan læses på lms.dk/fagudvalg.asp Hent opslaget som pdf her. Evt. spørgsmål bedes rettet til koncertdirektør Ebbe Høyrup, ebbe@lms.dk