17. april 2018

Med børnenes bedste for øje

LMS søger nye fagudvalgsmedlemmer. Medlemmet Spejderrobot fortæller her om opgaven.

LMS’ fagudvalg søger to nye medlemmer. Fagudvalget er et uafhængigt, sagkyndigt udvalg på seks personer, der hvert år udvælger de mere end 100 musikgrupper, som skal spille skolekoncerter i det efterfølgende skoleår. Hvert medlem vælges for tre år ad gangen og forventes at medbringe en musikfaglig indsigt, der kan sikre et bredt musikudvalg af høj kvalitet. Et af de nuværende medlemmer er Mikael Elkjær, der har siddet i udvalget i et år. Under aliaset Spejderrobot er han en af landets fremmeste udøvere af elektronisk og improvisatorisk musik. Han ”spiller på computer”, som han selv så pædagogisk udtrykker det. Han har i en årrække selv været udøvende skolekoncert-musiker, inden han nu har sat sig i den mere overordnede stilling. Vi har stillet ham et par spørgsmål om udvalgets virke og funktion. Har du nogen ambitioner på udvalgets vegne? ”Ingen private ambitioner, i hvert fald. Vi skal have det kvalitetsmæssigt bedste musik ud til børnene, og et bredt udvalg af det. Det er der, fokus ligger. Og skal ligge”, fortæller Mikael Elkjær. ”Jeg tror ikke, at enkeltpersonerne i udvalget sætter sig meget igennem. Udvælgelsen af kunstnere foregår på tværs af de genrer, udvalget repræsenterer og har forståelse for. Det er ikke et udvalg, hvor der er lange og ørkesløse diskussioner. Uanset genrebaggrund hos medlemmerne er der stadig enighed om, at der kvalitetsmæssigt er noget, der er bedre end andet. Vi genkender alle kvalitet, når vi ser det,” forklarer Mikael Elkjær overbevisende. ”Man kan godt høre at denne her strygerkvartet er bedre end denne her strygerkvartet; at det her punkband er bedre end det her punkband. Men det, der er vigtigt for mig, er, at der både ER punk og opera og jazz og elektroniske genrer repræsenteret i vores kunstnerkatalog.” Hvorfor er det, for dig som person, attraktivt at sidde i fagudvalget? ”Jeg får mulighed for at lytte til, hvad der rører sig rundt omkring – og det inden for næste alle tænkelige genrer. Det giver mig et unikt indblik i store dele af den danske musikscene”, forklarer Mikael Elkjær entusiastisk. ”Fagudvalget er bredt sammensat, og der er en enorm viden til stede i lokalet, når vi diskuterer om både den indsendte musik og alle mulige andre emner. Det er en klart en styrke. Jeg oplever, at der er stor lydhørhed og åbenhed for forskellige synspunkter. Og tonen er altid sober. Selv når bølgerne går højt”, fortæller han smilende. Er der genrer, du tænker, er bedre at få præsenteret børnene for end andre? ”Nej, men man kan diskutere, hvor meget af det, de i forvejen får i radioen, som de også skal have gennem LMS. Det er genrer, der på en måde er repræsenteret et andet sted i børnenes liv. Målsætningen for LMS må være at give det brede indblik i de ting, børnene ikke hører i radioen.” Mikael Elkjær bruger sin erfaring fra flere år som skolekoncertmusiker, når han skal spotte nye grupper til LMS. Med sig har han et utal af gode oplevelser og beretter, hvordan børnene bliver rykket ud af en eller anden slummer, når de udsættes for den energi, der er i en koncert. ”Jeg har gentagne gange oplevet unge drenge, der kommer op efter koncerten og giver udtryk for, at ”det der, det kunne måske være noget for mig. Jeg kunne godt tænke mig at udfolde mig musikalsk på den her måde”. Det er fedt at opleve den iver de har, når de finder ud af, at det kan de jo egentlig godt, de skal bare prøve at lave et band sammen,” beretter Mikael Elkjær. Det er den type oplevelser, han vil give børnene gennem fagudvalget. De vækkende. De igangsættende. De horisontudvidende. De oplevelser, der gør en forskel og bliver siddende i hovedet hos børnene lang tid fremover. Hvis du er interesseret i at søge én af de to ledige pladser i fagudvalget, kan du læse mere her.