9. februar 2012

Bæredygtigt musikprojekt

LMS er en af hovedkræfterne bag det internationale arts education-projekt Ciclo, der blandt andet inddrager skoler fra fire danske kommuner.

I marts lyder startskuddet til det dansk-brasilianske musikprojekt Ciclo, som inddrager ti klasser fra skoler i Gulborgsund, Århus, Morsø og Helsingør Kommune. Projektet går i korte træk ud på, at de deltagende klasser får besøg af en professionel komponist, som hjælper elever og lærere i gang med en kreativ proces, der skal munde ud i et musikstykke de kan opføre med hjælp af professionelle musikere. Ciclo er det portugisiske ord for cyklus og titel er valgt, fordi temaet for projektet er bæredygtighed. Projektet knyttes på den måde til det store Rio+20-møde, som finder sted i Brasilien i forsommeren 2012. For at knytte endnu stærkere bånd til den internationale begivenhed, får de 10 danske skoleklasser hver sin brasilianske venskabsklasse, som de kan udveksle youtube-klip, tanker og idéer med. Andre fag som billedkunst, naturfag eller hjemkundskab kan også kobles på projektet, og udover de ti klasser, som deltager i den musikalske del, vil skolerne også kunne inddrage andre klasser og lave bæredygtighed som tværfagligt emne. Komponisten på den danske del af projektet er brasilianske Marcela Lucatelli, som i april og maj tager rundt på de deltagende skoler for at sætte arbejdsprocessen i gang. Hvordan det videre forløb former sig er ikke helt fastlagt, for det er vigtigt at fastholde følelsen af at navigere i kaos – ligesom politikerne skal det til Rio+20-mødet. Projektet udspringer af UNESCOs 5-årige fokus på Arts Education, som har mundet ud i en anbefaling af, at alle lande hvert år i uge 21 sætter fokus på arts education, der handler om at udnytte det rum der opstår, når kunst og undervisning mødes. Den opfordring har den danske UNESCO-afdeling taget op med projektet Ciclo, som er sat i søen med samarbejdspartnere som konservatoriet, ministeriets fagkonsulent i musik, DR og Det Danske Kulturinstitut. Og selvfølgelig LMS, som med sit store netværk af kommuner, skoler og ildsjæle af kontaktlærere er projektets naturlige hovedaktør. Med projektet kommer Danmark i førertrøjen på arts education-området, og forhåbentlig kan Ciclo være med til at inspirere andre lande. Følg projektets udvikling via nyhederne her på siden.