9. juni 2011

Bestyrelse og fagudvalg udvalgt

Både bestyrelse og fagudvalg har fået nye medlemmer.

18 kandidater meldte sig på banen, da LMS i marts annoncerede efter to nye medlemmer til det uafhængige fagudvalg, men efter grundige overvejelser i bestyrelsen, er de to nye medlemmer nu udpeget og indkaldt til første møde den 27. juni.

De nye navne er:
Else Marie Okkels, uddannet cand.phil. i musik og ansat ved Udvikling og forskning på University College Syddanmark med fokus på brobygning mellem den kunstneriske og pædagogiske verden.

Sarah Vibe-Petersen, uddannet klassisk saxofonist med stor erfaring indefor projektstyring, undervisnings og koncertvirksomhed for børn.

De to erstatter musiker Nikolaj Busk og pædagogisk konsulent Birgitte Boelt.

Udover Else Marie Okkels og Sarah Vibe-Petersen består
fagudvalget nu af:

Lisbeth Frostholm, musiklærer og formand for Folkeskolens Musiklærerforening
Erik Kaltoft, pianist og professor ved Det Fynske Musikkonservatorium
Benita Haastrup, trommeslager og percussionist.
Mik Stegger, rytmisk guitarist og producer.

Ny bestyrelse på plads
LMS' bestyrelse har valgt formand og næstformand, og samtidig er der kommet et par nye folk på taburetterne fra de forskellige organisationer.

Medlemslisten ser derfor ud som følger:
Formand Søren Bojer Nielsen - personligt medlem
Næstformand Kristina Holgersen - ROSA
Jakob Drong - Jazz Danmark
Jesper Egelund - SNYK
Kim Christoffersen Dawartz - Kommunernes Landsforening
Lars Thor Larsen - Folkeskolens Musiklærerforening
Toke Kristensen - Musik & Ungdom