16. marts 2012

Cyklus startet

Forårets store musikprojekt Ciclo er nu skudt i gang med møder og besøg fra Brasilien.

To store fællesmøder i henholdsvis København og Aarhus har sat gang i det dansk-brasilianske arts education-projekt, Ciclo.   Projektet går i korte træk ud på, at elever fra 10 klasser i Danmark og 10 klasser i Brasilien ud fra emnet ”bæredygtighed” skal skabe et musikalsk værk i samarbejde med en komponist og en professionel musiker.   Ved opstartsmøderne deltog kontaktpersonerne fra kommunerne Guldborgsund, Helsingør, Aarhus og Morsø samt de involverede lærere fra kommunernes i alt 10 deltagende skoler. Herudover kom også repræsentanter fra projektets forskellige samarbejdspartnere.   På møderne blev Ciclo-projektets baggrund, formål og praktiske forhold først præsenteret for lærere og kommunekontakter. Dernæst blev de alle tilstedeværende kastet ud i en skabende musikalsk proces i princippet svarende til den, deres elever senere på foråret skal prøve.   Det kreative indslag tog lærerne imod med entusiasme, og det er en vigtig ingrediens ved så stort et projekt, fortæller konsulent på projektet, Kirsten Andkjær Petersen, producent hos LMS.   ”Et stort projekt som dette, der tager form samtidig med dets udførelse, kræver nogle modige lærere og skoleledere, som også er klar til at springe ud i den uforudsigelige proces, det er at skulle skabe kunst. Selve rammerne for projektet er nu lagt fast, men vi har stadig brug for skolerne til at hjælpe os med at lægge skinnerne, mens toget kører, om man så må sige,” fortæller Kirsten Petersen.   Skinnerne skal nå helt til Brasilien, hvor der også deltager 10 elevgrupper, som hver især skal kobles med en dansk klasse. Det første bånd i den proces blev knyttet ved deltagelsen af Lêda Fonseca og Diana De Rose, der er henholdsvis kulturkoordinator og leder af afdelingen for musik og dans i Rio de Janeiros departement for kultur, og som begge havde taget turen helt fra Brasilien. Udover at deltage ved opstartsmøderne, fik de udenlandske gæster to også en rundtur på blandt andet Dueholmskolen i Nykøbing Mors for at få indtryk af de forhold, de danske skolebørn deltager under. Det var ikke overraskende en oplevelse, som lå et godt stykke fra den verden, de kender fra skolerne i Rio de Janeiro, og de to lod sig især inspirere af den danske tiltro til elevernes evner som både skabende kunstnere og gode publikummer.   Projektet starter for alvor op efter påske, hvor de danske skoleklasser så småt skal i gang med at arbejde med emnet bæredygtighed og indlede kontakten med hver deres brasilianske venskabsklasse, som de kan bruge som inspirationskilde og samarbejdspartnere i deres kompositionsarbejde. Afslutningen på projektet bliver den 21.-24. maj, hvor de færdigkomponerede værker i hver af de fire kommuner bliver fremført samlet ved en koncertforestilling