15. juni 2012

Baltiske bånd

Den nordiske sammenslutning af skolekoncert-organisationer, NNS, rækker hånden over Østersøen, for også at favne de baltiske lande.

Der er blevet talt både dansk, estisk og engelsk på LMS-kontoret i juni, da der var besøg af Mari Kolle, koncertansvarlig fra Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia – Det estiske akademi for musik og teater. Besøget var en slags praktikophold for Mari Kolle, der med støtte fra Nordisk Råd havde fået mulighed for at undersøge, hvordan skolekoncerter organiseres i et af de nordiske lande. Valget faldt på Danmark, og det blev en lærerig uge for både gæst og værter. I Estland er skolekoncerter ofte spillet af konservatoriestuderende eller af store symfoniorkestre, og der findes ikke en fælles organisation for de mange udbydere. Mari Kolles job er derfor blandt andet at få dannet et samlet overblik over de mange forskellige organisationer og produktioner. Her kunne den danske struktur inspirere. Udover erfaringsudveksling og et øget kendskab til hinandens organisationer og hverdag, kom der også mere konkrete resultater af besøget fra Estland. Blandt andet blev et samarbejde startet op, så en estisk musikgruppe skal ses af en af de danske producenter, og produktionen skal i 2013-14 på turné i Danmark. Derudover fik LMS-direktør Ebbe Høyrup og Mari Kolle sammen udarbejdet et grundigt førsteudkast til en EU-ansøgning, der måske kan skaffe midler til et øget samarbejde om koncertudvikling mellem de baltiske og nordiske lande. I september drager NNS til Tallinn, Estlands hovedstad, for at holde det årlige netværksmøde, og her tages første skridt mod et tættere samarbejde, idet både Estland og Letland er inviteret med til mødet.