6. november 2012

LMS modtager pris

Frie Skolers Lærerforening overrakte den 3. november deres Børnekulturpris til LMS.

LMS fik i weekenden en stor anerkendelse, da FSL – Frie Skolers Lærerforening valgte at give foreningens Børnekulturpris til netop LMS for sit arbejde med at udbrede de professionelle skolekoncerter i hele Danmark. Prisværdig brobygning FSL lagde særligt vægt på, at LMS’ arbejde som brobygger mellem kunstens og undervisningens verden er vigtigt i disse år, hvor der stilles større krav til fagligheden og flere dansk- og matematiktimer. ”Det er vigtigt at holde fast i, at læring og dannelse går hånd i hånd, og at skolen skal uddanne hele mennesker til hele livet,” sagde FSL’s næstformand Monica Lendal Jørgensen. Anerkendelse og samarbejde Fra LMS var souschef Gitte Abildtrup Møller til stedet for at modtage prisen og de medfølgende 30.000 kroner, og hun var både glad og stolt. ”Det er en stor anerkendelse at modtage sådan en pris, og det bekræfter os i, at vores arbejde er vigtigt,” sagde Gitte efterfølgende, og understregede at samarbejdet med friskoler er lige så vigtigt for LMS som samarbejdet med folkeskoler. ”Vi er glade for, at også friskolerne har øje for vores aktiviteter, og uanset om de ligger i kommuner, som allerede har en aftale med LMS, de kan koble sig på, eller om de ligger i et område, vi ikke har samarbejde med i forvejen, er vi altid åbne for kontakt. Vores mål er jo at nå alle danske børn og her skelner vi altså ikke mellem friskolebørn og folkeskolebørn. Fakta om Frie Skolers Lærerforening: Frie Skolers Lærerforening for lærere og ledere på frie grundskoler og efterskoler og har omkring 9500 medlemmer. Foreningen varetager de fagpolitiske, uddannelsesmæssige og pædagogiske interesser for ansatte på de cirka 500 frie grundskoler og 250 efterskoler.