20. december 2012

LMS får ros

Statens Kunstråd roser LMS efter den første halvdel af LMS’ tre år som eneaktør nu er gået. Udvikling skal dog stadig være i fokus.

Siden 2011 har LMS været støttet af Statens Kunstråds Musikudvalg på en treårig aftale som eneaktør. Nu er halvdelen af perioden gået, og musikudvalget har derfor evalueret LMS’ indsats og set på mulige udviklingsperspektiver. Udover LMS er også de fem basisensembler Ensemble MidtVest, Esbjerg Ensemble, Randers Kammerorkester, Storstrøms Kammerensemble og Aarhus Jazz Orchestra samt organisationerne Edition Samfundet og SPOT Festivalen blevet evalueret, og overordnet er musikrådet begejstret for den samlede indsats. ”Det er udvalgets vurdering, at såvel basisensemblerne som de tre øvrige organisationer har opnået særdeles gode resultater de seneste år, " siger formand for Statens Kunstråds Musikudvalg, Erik Bach til kunst.dk og fortsætter: "Det har været en stor glæde at konstatere, hvordan ensemblernes og organisationernes målrettede indsats ikke alene bidrager til at fremme kvaliteten og mangfoldigheden, men at de rent faktisk lykkes med at bringe den klassiske musik, den ny kompositionsmusik og den rytmiske musik ud til børn, unge og voksne i hele landet.” Evalueringen roser blandt andet LMS for sit opmærksomme arbejde med at skabe dialog med sine mange medspillere på området, herunder ministerier, læreruddannelser, skoler, kommuner og konservatorierne. Arbejdet med undervisningsmaterialer får også ros og der opfordres til at LMS i endnu højere grad forsøger at skabe forståelse for betydningen af det musikalske arbejde i skolerne. Andre opfordringer går på øget internationalt samarbejde, hvilket LMS allerede er i gang med blandt andet ved at stå i spidsen for et stort, internationalt projekt, som i det nye år søger om EU-midler. Også arbejdet med LMS’ musikalske udbud mener kunstrådet kan styrkes gennem mere opsøgende arbejde fra LMS. ”Vi er glade for evalueringen, som viser, at Statens Kunstråd virkelig har taget sig tid til at sætte sig ind i vores virke. De har nogle gode betragtninger og udviklingsidéer, hvoraf vi allerede arbejder målrettet med flere af dem. Der opstår altid nogle dilemmaer omkring, hvor meget initiativ vi skal tage for eksempel i forhold til at opsøge musikere, fordi vi heller ikke skal være for styrende, men det er spændende udfordringer, vi gerne tager op, siger Ebbe Høyrup, koncertdirektør hos LMS og slutter: "Alt i alt kan vi kun være tilfredse og er glade for, kunstrådet også er det."