25. juni 2024

Ny to-årig aftale i hus

Både LMS og DMF er godt tilfredse med den nye overenskomst, der træder i kraft den 1. juli 2024.

Efter et forår med gentagne møderunder, har LMS og DMF nu indgået ny overenskomst for LMS’ skolekoncertmusikere. Overenskomsten, der gælder fra 1. juli 2024 til og med 31. juni 2026, faldt på plads efter en god dialog, hvor begge parter især var indstillet på at forenkle den eksisterende tarifmodel.

“Fra LMS’ side er vi glade for forhandlingernes forløb og for resultatet, som vi er sikre på vil være til glæde for de mere end 600 musikere, vi hvert år har på turné,” lyder det fra LMS’ direktør Gitte Abildtrup.

Garantier og forenklinger

Overenskomsten betyder først og fremmest en ny og forenklet tarifmodel, hvor den tidligere trappe-model bliver skiftet ud, så tariffen nu afhænger af antal lokationer og koncerter om dagen. Herudover bliver der også en generel lønstigning samt flere mindre ændringer.

Blandt andet er der indført en koncertgaranti, så alle udvalgte solister og musikgrupper får mindst 10 koncerter i løbet af et skoleår, ligesom nyudvalgte solister og musikgrupper er garanteret skoleturné i mindst to sæsoner.

Det med småt

Er du interesseret i at læse overenskomsten nærmere igennem, kan den hentes på lms.dk/loen-og-skemaer/

I forårets forhandlingsrunde deltog direktør Gitte Abildtrup og administrationsleder Pernille Flensted fra LMS samt Thomas Sandberg, Henrik Jansberg og Jesper Hvolby Christensen fra DMF.