6. januar 2023

Stort løft til den klassiske genre

Projektet Smag for Klassisk har nu nået sin afslutning og har sat tydelige spor i arbejdet for at fremme mødet mellem skoleelever og klassisk musik.

December markerede afslutningen på Levende Musik i Skolens (LMS) store satsning, projektet Smag for Klassisk. Gennem tre år har Smag for Klassisk arbejdet for at styrke klassiske skolekoncerter for skolebørn og har blandt andet involveret symfoniorkestre, basisensembler, konservatorier, operahuse og musikskoler. Mere end 275 LMS-koncerter i hele landet for over 30.000 skoleelever er det blevet til.

Baggrunden for projektet var, at LMS dels oplevede en tilbageholdenhed fra skolerne, når de klassiske koncerter skulle fordeles, og dels at den klassiske musik var underrepræsenteret, når LMS åbnede for ansøgninger fra musikgrupper, der gerne vil på skolekoncertturné.

“Hele vores arbejde hos LMS går ud på at sikre børn og unge et møde med musiklivet i sin fulde bredde, og her er klassisk musik selvfølgelig også en vigtig genre at præsentere de kommende generationer for. Overordnet set har ønsket med projektet derfor været, at flere skoleelever, lærere og musikere fik øjnene op for værdien af klassiske skolekoncerter. At give eleverne magiske øjeblikke i mødet med den klassiske musik og give musikerne bevidsthed om, hvad det giver at spille for verdens vigtigste og mest umiddelbare publikum – børnene,” fortæller LMS’ projektleder for Smag for Klassisk, Dorthe Damgaard.

Gensidig kærlighed

At klassiske koncerter ikke skræmmer eleverne, kan tydeligt læses af de mange evalueringer, der er strømmet ind efter de flere hundrede, klassiske skolekoncerter, der har været afholdt i koncertperioden.

”En elev sagde følgende efter koncerten: ’Jeg elskede det!’ Denne koncert med nyklassisk musik var et dejligt indspark i vores hverdag. En stor oplevelse!”

Brøndbyøster Skole i Brøndby efter skolekoncert med Halvcirkel for 7.-9. klasse.

“5 ud af 5 stjerner. Når forældrene uopfordrede kommer og siger, at deres børn har givet udtryk for, at de vildt begejstrede for koncerten, så bliver det vist ikke meget bedre.”
Løgstrup Skole i Viborg efter skolekoncert for 4.-6. klasse med strygerkvartetten Damkapellet.

Og den modsatte vej lyder der fra scenerne også begejstrede tilbagemeldinger efter musikernes møde både med B&U-producenterne og børnene.

”Vi kan mærke en stor velvillighed hos eleverne: ’Hvad hed ham der komponisten? Jeg skal finde ham på Spotify,’ kommer de hen og siger bagefter. Og det kommer tit fra dem, der ser mest afvisende ud!” fortæller Strygekvartetten Halvcirkel, som elsker at spille skolekoncerter:

“Eleverne er gode til at være ærlige og autentiske i deres respons, og det er bare mega fedt, for så sker der noget.

Inspiration, fællesskab og netværk

Et andet af projektets indsatsområder var på landsplan at løfte formidlingen af den klassiske musik til børn og unge ved at samle et netværk af de aktører, der arbejder med professionelle koncerter for skoleelever. Et netværk der har mødt stor opbakning og begejstring, og i dag har 25 medlemmer fra 20 forskellige aktører i musiklivet.

”Det at se hinandens produktioner skaber et fælles sprog for at tale om koncerterne. Og så giver det ganske enkelt inspiration at se de meget forskellige koncerter, som vi hver især laver”, fortæller et af netværkets medlemmer Søren V. Kjær, B&U-producent ved Copenhagen Phil.

Afslutning med bravour

LMS-showcase 2022 i september markerede det officielle klimaks på ”Smag for Klassisk ”-projektet. Her samledes deltagere til to indholdsrige dage med oplæg, dialog, workshop og ikke mindst masser af klassiske koncerter for skoleelever i alle aldersgrupper. Til showcasen var der bl.a. inviteret deltagere fra konservatorier og interesserede musikere.

”Jeg har hørt fire forskellige klassiske koncerter, og det har været så inspirerende og lærerigt! Fx virker det bare sindssygt stærkt at spille uden noder. Det har jeg virkelig fået øjnene op for i dag. Jeg spiller selv i en strygekvartet, og vi vil gerne til at spille skolekoncerter”, lød det efter showcasen fra konservatoriestuderende violinist, Clara Glasdam.

Samarbejdet med konservatorier og PR-arbejdet i klassiske kredse har båret frugt på andre måder: I oktober modtog LMS rekordmange klassiske ansøgninger og på den baggrund er der udvalgt rekordmange klassiske grupper, der skal ud at spille skolekoncerter i skoleåret 2023/24.

”Alt i alt har projektet været en succes, og vi glæder os til at arbejde videre med den viden, vi har opsamlet og de netværk, vi har startet,” afslutter Dorthe Damgaard.

Læs den afsluttende rapport her

Smag for Klassisk er støttet af Det Obelske Familiefond og Spar Nord Fonden.