31. marts 2023

Fællessang: En fantastisk cocktail

Nyt undervisningsmateriale fra LMS træner elever i at synge sammen – og dét er faktisk sundt for både det mentale og fysiske helbred.

89 procent. Så mange af de danske korsangere svarer, at de synger i kor, fordi det gør dem glade, og ren og skær glæde skriver sig dermed ind som sangernes primære årsag til at synge i samlet flok. Det konkluderes i rapporten Kortlægning af dansk korliv 2020-2021, der er gennemført for- og udgivet af Sangens Hus med støtte fra Augustinus Fonden.

Det er primært glæde og det sociale fællesskab i koret, som opleves som de primære gevinster ved at synge i kor. Musikalsk udvikling, dygtiggørelse i sang og koncertafholdelse opleves i mindre grad vigtigt.
Uddrag fra rapporten Kortlægning af dansk korliv 2020-2021.

PhD i sundhedsvidenskab og musikpædagog Lasse Skovgaard, der i mange år har forsket i sammenhængen mellem sundhed og musik, forklarer, at den glæde, der udløses af fællessang, ikke er tilfældig men opstår som følge af en række kemiske reaktioner i kroppen.

“Helt konkret kan man mærke fordelene af fællessang ved, at det booster vores humør og vores overskud. De følelser er faktisk noget, vi kan måle i kroppen, fordi de er forankret i os fysisk og hormonelt – for eksempel kan man se, at mængden af kroppens “feel-good”-hormoner stiger markant, når vi synger sammen med andre,” siger Lasse Skovgaard.

Herunder kan du se, hvad 2468 adspurgte korsangere har angivet som deres primære årsager til at synge i kor. 

Graf kor billede 2

Grafik: “Kortlægning af dansk korliv 2020-2021”, udgivet af Sangens Hus med støtte fra Augustinus Fonden.

Nyt materiale bringer mere sang ind i grundskolen

Selvom ovenstående undersøgelse er lavet med respondenter over 15 år, mener Lasse Skovgaard, at fællessang har en mindst lige så positiv effekt på børn og unge som på voksne.

“Dét at være en del af et fællesskab er enormt vigtigt for børn og unges trivsel – og når man synger sammen med andre, så får man en følelse af at høre sammen,” siger Lasse Skovgaard.

I det nye undervisningsmateriale “The Swinging Sisters & Sirenesangen” fra LMS, fungerer skolekoncertgruppen The Swinging Sisters som digitale gæstelærere, der underviser eleverne i at synge flerstemmigt sammen. Gennem en række videoer demonstrerer de tre sangere, hvordan de hver især synger én stemme, og til sidst sættes det hele så sammen til en klangfuld fællessang.

“Vi håber, at det her materiale kan bringe mere sang ind i grundskolen og være et supplement til skolernes øvrige musikalske indslag. Sang er en dejlig måde at være sammen på, som jeg i den grad mener har sin berettigelse på alle klassetrin, så skolerne må endelig ikke stoppe med at prioritere det,” siger Signe Juhl Jensen, der er én ud af tre sangere i The Swinging Sisters.

Signe Juhl Jensen, der selv underviser i musik, håber, at mange musiklærere vil bruge materialet og har mod på at prøve at synge flerstemmigt med deres elever. Dog mener hun ikke, at flerstemmig sang er mere gavnlig for børnene end andre former for fællessang.

“Der er så mange fordele ved at synge med børn. Alt slags fællessang giver fællesskab, og så er det en god måde at introducere børn og unge til gode tekster, forskellige sangskrivere og nye sprog på,” siger Signe Juhl Jensen.

Fællessang er vitaminer

Lasse Skovgaard er ud fra et sundhedsfagligt perspektiv helt enig med Signe Juhl Jensen i, at det er vigtigt at introducere børn og unge for fællessang – gerne allerede fra børnene er helt små.

“Der er mange sundhedsfaglige gevinster at hente ved fællessang, også for børn og unge. Derfor er det vigtigt, at børn allerede fra en tidlig alder får gode oplevelser med fællessang og oplever, at de voksne omkring dem på en positiv og naturlig måde opfordrer dem til at bruge deres stemmer sammen med andre,” siger Lasse Skovgaard.

Udover at fællessang kan booste det mentale helbred, fremhæver Lasse Skovgaard, at fællessang også styrker os fysisk og kognitivt. Gennem forskning er det blevet påvist, at sang har en gavnlig effekt på alt fra muskler til mønstergenkendelse.

”Sang er ikke bare godt for humøret, sang er også god træning. Sang styrker vores holdning, muskulatur og vejrtrækning, og det udvikler vores hjerne, fordi det at lære en melodi handler om at knække koder og lede efter mønstre,” siger Lasse Skovgaard og afslutter med at fastslå:

“Fællessang er for både børn og voksne en fantastisk cocktail, fordi det kombinerer så mange positive effekter”.

Er du lærer i grundskolen, og har du lyst til at bruge materialet “The Swinging Sisters & Sirenesangen” i din undervisning, så finder du det HER.