15. marts 2023

Fra fortælling til musik

Nyt undervisningsmateriale fra LMS lærer elever at lave historier om til sange – noget, som både Tikke Takke Trio og Sigurd Barrett mestrer. Mød dem her.

De små grønne er i familie med nisser, alfer, feer, elvere og trolde. De kender til trylleri. Og så er de meget, meget nysgerrige.

Alt det og meget mere kan man læse i LMS’ nye undervisningsmateriale “Tikke Takke og de små grønne”, der tager udgangspunkt i en finurlig og fantasifuld historie om væsenerne de små grønne, der bor i skoven og ofte tager på eventyr.

Materialet, der er målrettet indskolingen, er produceret i et samarbejde mellem den anerkendte fortæller Hans Laurens og musiker Andreas Ugorskij, som i LMS-regi udgør en tredjedel af skolekoncertgruppen Tikke Takke Trio. Når Tikke Takke Trio laver musik, sker det altid med udgangspunkt i en historie fortalt af Hans Laurens, og ifølge Andreas Ugorskij er det nye undervisningsmateriale produceret på nøjagtig samme måde.

“Hans og jeg fandt på historien om de små grønne en dag, da vi lige havde besøgt en gruppe børn. Vi cyklede hjem gennem en grøn skov og lod fantasien og kreativiteten få frit løb. Og sådan blev idéen bag materialet til,” fortæller Andreas Ugorskij.

Hans Laurens har gennem sin lange karriere som professionel fortæller fortalt utallige historier for både børn og voksne. I 2013 mødte han Andreas Ugorskij og det var her, at de to fik idéen om at lave Hans’ fortællinger om til sange.

“Når Andreas og jeg arbejder sammen, foregår det sådan, at jeg fortæller en historie, mens Andreas lytter. Så skriver Andreas min historie om til en sang med vers og omkvæd, og så vender og drejer vi alle ordene, indtil vi begge to er tilfredse,” siger Hans Laurens og fortsætter:

“Det er en slags pingpong mellem Andreas og jeg, hvor vi hele tiden kommer med idéer til hinanden. Men det starter altid med den gode historie”.

Sigurd Barrett skærer ind til benet

Netop det med at lave historier om til musik, er noget som flere musikere gennem tiden har taget til sig. Én af disse er Sigurd Barrett. Sigurd, der blandt andet er kendt fra DRs TV-hit Sigurds Bjørnetime, har ad flere omgange fundet inspiration i historiebøgerne, når han har skrevet sange til børn. Det er blandt andet blevet til udgivelser som “Sigurds sange om græske og nordiske guder”, “Sigurds Danmarkshistorie” og senest også udgivelsen “Sigurds Naturvidenskab”, som indeholder sange om alt fra big bang og solsystemet til menneskets udvikling.

“Musikken giver historierne vinger. ‘Man kan synge et budskab ind i hjertet’ har en klog mand engang sagt – og det passer. Sang er utrolig fællesskabsdannende, og der findes sange til enhver stemning, ethvert udtryk og enhver god historie,” siger Sigurd Barrett.

Når Sigurd skal omdanne historier til sange er det en længere kreativ proces. Ofte starter han derfor med at skære historierne helt ind til benet – noget, som er essentielt, når man som ham tager udgangspunkt i historier, der er op til flere hundrede sider lange.

“Det vigtigste er at finde ind til kernen af historien eller emnet. Man kan finde en god hookline, som pirrer nysgerrigheden og som et godt omkvæd kan bygges op omkring. Derefter kan versene skrives ét for ét, og hvert af disse vers kan være en lille fortælling om emnet,” siger Sigurd Barrett.

Rent musikalsk er noget af det vigtigste ifølge Sigurd, at man lader historiens indhold diktere musikkens genre, fordi genren har stor betydning for sangens samlede udtryk.

“En smuk ballade er god til at illustrere en forelskelse, en march er effektiv til at beskrive krig eller fædrelandskærlighed, en vals kan illustrere dans eller noget poetisk – og så videre. Jeg elsker at komme helt ud i hjørnerne med stilarterne,” siger Sigurd Barrett.

Pressefoto

Tværfaglige kræfter samles i nyt materiale

For Tikke Takke Trio har samarbejdet med Hans Laurens gennem tiden ført til produktionen af et hav af skøre og sjove sange til børn. Sammen har de blandt andet skrevet sange om Krabben Ken, guitarfisk og en kæmpe blåhval, og Hans Laurens og Andreas Ugorskij er enige om, at deres samarbejde er afgørende for, at musikken kan blive til.

“Går man lidt tilbage i tiden tog musikken altid udgangspunkt i historier, som man så fortalte gennem sang, spil og dans. Historier og musik hænger sammen, og det er dét, Andreas og jeg arbejder ud fra, når vi skriver sange sammen,” siger Hans Laurens.

Det unikke samarbejde mellem fortæller og musiker betyder også, at Hans Laurens og Andreas Ugorskij i det nye undervisningsmateriale har haft mulighed for at tænke tværfagligt. “Tikke Takke og de små grønne” er således det eneste af de nye digitale materialer, der foruden at kunne bruges i musikundervisningen også kan bruges til dansk.

“For Andreas og jeg var det jo oplagt at lave noget tværfagligt, hvor Andreas kunne byde ind med det musikalske, og jeg gennem fortællingen kunne byde ind med noget danskfagligt,” fortæller Hans Laurens og fortsætter:

“Vi synes selv, det er blevet et enormt spændende materiale, som både i musik og dansk udfordrer eleverne på deres ordforråd, kreativitet og fantasi.”

Find det digitale undervisningsmateriale “Tikke Takke og de små grønne” HER.

Foto af Andreas Ugorskij og Hans Laurens: Gorm Valentin