26. juni 2024

Musikalske nøgleposter besat

LMS’ fagudvalg bliver i år fornyet med intet mindre end tre nye ansigter – mød dem her.

3000 årlige skolekoncerter. Så meget står på spil, når LMS’ eksterne fagudvalg hvert efterår mødes for at udvælge musikgrupper til den kommende sæson.

Fagudvalget består af seks personer med hver deres kunstneriske, musikalske og formidlingsmæssige forcer, og medlemmerne skiftes løbende ud. I denne runde var der hele tre tomme pladser i udvalget, som nu – efter en længere ansøgningsrunde med mange kvalificerede kandidater – er besat.

LMS er glade for at kunne byde velkommen til: Sabina Smailagic, Mette Uhrnfeldt og Anders Ovesen.

Alle tre medlemmer skal som udgangspunkt sidde i udvalget i tre år og kan altså være med til at påvirke LMS’ udbud af koncerter helt indtil skoleåret 2027/28. Ser man på de nye medlemmers baggrund, er det heldigvis sikkert at sige, at de hver især kommer til at byde ind med helt forskellige perspektiver på musikken. De har nemlig erfaring med alt fra folkemusik, rock og soul til DJ-pult og musiklærerlivet.

Sabina Smailagic

Sabina_2024-06-21-CBE01384-galleri

Det første nye medlem i LMS’ fagudvalg hedder Sabina Smailagic. Hun er født og opvokset i Bosnien, men kom i midten af 90’erne til Danmark, hvor hun har forfulgt sin passion for musik og kultur. Sabina Smailagic er uddannet kandidat i pædagogisk antropologi og har mange års erfaring som musikkulturformidler og DJ på sit CV.

“Min baggrund har givet mig en dyb forståelse for inklusion og diversitet. Gennem mit arbejde i fagudvalget, håber jeg på at kunne sikre diversitet og kulturel forståelse i musikbranchen, så vi kan skabe et endnu mere dynamisk og berigende musikalsk miljø,” fortæller Sabina Smailagic og uddyber:

“Udover at vælge musikgrupper, der repræsenterer forskellige kulturer og musikalske traditioner, vil jeg også anvende min erfaring som musikkulturformidler og DJ til at fremme en bred vifte af musikgenrer i skolekoncerterne. Mit mål er at være med til at sammensætte en mangfoldig og berigende musikoplevelse for alle børn.”

Mette Uhrnfeldt

Mette_2024-06-21-CBE01247-galleri

Næste taburet i fagudvalget besættes af Mette Uhrnfeldt. Hun er uddannet musiklærer og arbejder på en privatskole i Odense, hvor hun, foruden sin undervisning, varetager skolens morgensang, børnekor og musical. Desuden er hun udøvende sanger og synger til daglig i mange konstellationer og sammenhænge.

“Grundet mine mange års erfaring fra skolen, er jeg især opmærksom på, hvad musikundervisningen udfordres af ift. at give børn og unge den bedst mulige musikdannelse. Jeg mener, at musikundervisningen og musikalske oplevelser langt fra kun hører til i musiklokalet og i musiktimerne, og jeg bruger derfor ofte musikken som middel til at lade børn og unge forstå historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold,” siger Mette Uhrnfeldt og fortsætter:

“Som en del af fagudvalget vil jeg dermed prioritere produktioner, hvor eleverne ikke kun skal lytte til musikken – den skal mærkes, opleves og forstås i et større perspektiv.”

Anders Ovesen

Anders_galleri

Tredje og sidste nye fagudvalgsmedlem hedder Anders Ovesen og er til daglig ansat som projektleder hos ROSA – genreorganisationen for rock, pop og beslægtede genrer. Gennem sit arbejde hos ROSA har Anders Ovesen 14 års erfaring med at formidle musik til landets efterskoleelever, og så har han over årene booket og afviklet mere end 650 koncerter med over 70 forskellige kunstnere.

“Min ambition for arbejdet i fagudvalget er at bidrage til LMS’ musikalske fødekæde via mit musikalske netværk. Her tænker jeg særligt i forhold til at udbrede kendskabet til LMS’ koncertordning til professionelle vækstlagsartister, som muligvis ikke kender til ordningen i forvejen. Dette tror jeg vil være et positivt bidrag, som kan tilføje ordningen helt nye dimensioner,” fortæller Anders Ovesen.

På gensyn i efteråret

Når Anders Ovesen, Sabina Smailagic og Mette Uhrnfeldt i efteråret mødes til deres første udvælgelsesrunde bliver det i selskab med de tre rutinerede fagudvalgsmedlemmer: Johanne Andersson, Thomas Eiler og Per Bloch. Hos LMS vil vi gerne byde varmt velkommen til de tre nye medlemmer – vi glæder os til at se, hvordan hele det ny-sammensatte fagudvalg vil gå til opgaven.