23. januar 2023

Velkommen i komponistens værksted!

Hvordan komponerer man et klassisk værk? Det kan lærere og elever nu få indblik i gennem nyt LMS-projekt.

Den klassiske komponist Pernille Sejlund har netop sat sidste pennestrøg i et moderne klassisk værk for harpe, fløjte, klaver og sang – bestilt af LMS. Det skal sammen med et digitalt undervisningsmateriale højne skoleelevernes interesse for at skrive musik.

Det nye værk hedder “Vinterrefleksion” og udgør sammen med et omfattende digitalt undervisningsmateriale et nytænkende LMS-projekt kaldet “Det Kreative Rum – i komponistens værksted”. Projektet rummer læring om at komponere, indblik i komponistens arbejdsproces samt deciderede kompositionsøvelser tilpasset skoleelever uden musikalsk eller kompositorisk erfaring.

Vi har i anledning af projektets fuldendelse trukket projektets hovedkræfter, komponist Pernille Sejlund og LMS-projektkoordinator Marie-Louise Grund, til side for en kort bemærkning.

Tillykke med værket og med det nye undervisningsmateriale! Hvordan har I det med resultatet?

Pernille: “Det er blevet et meget meditativt, poetisk værk. Det skyldes nok til dels, at jeg har brugt det – efter min mening – smukke vintervejr som inspiration. Der opstår altid en ro og glæde, når jeg kigger ud på sneen. Og så baserede jeg en del af værket på en syngeskål, som jeg har, og som også er med, når værket opføres. Dermed blev det meditative udtryk i en ekstra grad understreget.”

Marie-Louise: “Jeg synes det har været en virkelig spændende proces. Vi har sammen villet dokumentere en skabelsesproces uden filter og derigennem afmystificere komponistens rolle ved at åbne op ind til de tanker, følelser og udfordringer, der er i spil, når man skal kreere noget og være i en kreativ proces. Der er både opture, nedture, dødvande, inspiration og flow, og det synes vi er vigtigt at dele med eleverne.”

“Det glansbillede, som mange måske har, om at en komponist bare bliver ramt af en guddommelig kilde, og at værket skaber sig selv, er ikke fyldestgørende. At skabe et klassisk værk kræver uden tvivl masser af øvelse, arbejdsomhed, stædighed og mod, men det er ikke uopnåeligt, og det er ikke kun for de få særligt udvalgte. Vi har derfor også skabt en række kompositionsøvelser, som eleverne kan arbejde med helt uden forudsætninger.”

Pernille uv 1


Hvordan vil I beskrive materialet og dets iboende styrker?

Marie-Louise: “Materialet er så at sige en 360 graders rundtur i komposition. Eleverne får både via guidede kompositionsøvelser lov til at komme i gang med lære at komponere – og gennem Pernilles Sejlunds videodagbog mulighed for at følge en komponist helt tæt på i skabelsen af et værk. Endelig er der faglig viden og abstraktion at hente i undervisningsmaterialet. Så det er en meget intuitiv, underholdende og grundig introduktion i børnehøjde til klassisk komposition og komposition i øvrigt.”

Hvad håber I, der kommer ud af projektet?

Pernille: “Mit håb er, at vi kan inspirere en masse børn og unge mennesker til at dyrke deres egen kreativitet. Det er aldrig for sent at gå i gang, og vi er alle skabt til at kunne skabe. Det handler bare om at springe ud i det og være nysgerrig, hvis man har lyst. Lysten og legen med kreativiteten er vigtig! Jeg håber, at selve koncerterne kan give eleverne en musikalsk time-out og åbne deres ører for ny kompositionsmusik samtidig med, at eleverne får lov til at møde både dygtige musikere og nogle af verdens ældste instrumenter.”

Pernille uv 2

Fagre nye digi-verden

Men hvorfor overhovedet gå den digitale vej med undervisningsmaterialerne? Det spurgte vi LMS’ direktør Gitte Abildtrup om.

“Vi arbejder kontinuerligt på at udvikle nye formater, og helt konkret bygger vores nye digitale undervisningsmaterialer på de erfaringer, vi gjorde os ifm. projekter støttet af midler fra Kulturministeriets Musikhandlingsplan 2019-2022. Her fokuserede vi primært på elevinddragelse og medskabelse i koncerterne og det tilhørende undervisningsmateriale. Kompositionsforløbet med Pernille Sejlund repræsenterer den seneste generation af digitale undervisningsmaterialer, idet projektets øvelsesvideoer indbyder eleverne til at eksperimentere med at sammensætte lyde, toner, ord med videre til deres helt egne kompositioner. Materialet bliver en ‘digital gæstelærer’, som det er let at gå til for både elever og lærere. Nu skal det ud at leve i skolerne, og siden vil vi naturligvis evaluere grundigt på dette og andre digitale materialer for at blive endnu skarpere på området i de kommende år,” siger Gitte Abildtrup.

Til efteråret skal Pernille Sejlund Ensemble på skolekoncert-turné rundt i landet, men undervisningsmaterialet bliver stillet til rådighed for lærere og elever allerede nu. FIND DET HER!

Projektet er støttet af Augustinus-fonden.