21. april 2020

Tilbud: Klassisk i en corona-tid

Med undervisningsmaterialet ‘Lyt til Klassisk’ bliver indskolingseleverne introduceret for fantastisk, klassisk musik på en måde, hvor alle kan være med – også den lærer, der måske ikke normalt underviser i musik.

Lyt, lær og lav. Sådan lyder rækkefølgen i Levende Musik i Skolens spritnye undervisningsmateriale ‘Lyt til klassisk’, der samler gode, klassiske kræfter.


I en tid hvor skolekoncerter er udskudt, og der er vendt op og ned på undervisningssituationen, vil Levende Musik i Skolen gerne hjælpe skolerne med at holde fast i musikkens plads i børnenes hverdag. Det har udmøntet sig i flere initiativer, hvor det nyeste er materialet Lyt til klassisk, der sætter fokus på den klassiske musik i børnehøjde.


Undervisningsmaterialet henvender sig til indskolingen og skal give eleverne nye musikoplevelser med klassisk musik – også hjemme fra stuerne. Materialet kan nemlig både bruges både af lærerne i klasselokalerne og af eleverne selv i hjemmet, da det giver adgang til en kreativ og simpel, online introduktion til den klassiske musik.


Opera og strygere er da for børn

Lyt til klassisk præsenterer en perlerække af Levende Musik i Skolens klassiske grupper. Udover lytteøvelser med gruppernes numre indeholder materialet en række sjove og inspirerende måder at arbejde med klassisk musik på.

For eksempel kan eleverne lære om både stryger- og blæserfamilien, og materialet inviterer derudover til operasang med vennerne og vendespil med musikkens grundelementer.


Hent materialet Lyt til klassisk her


Materialet Lyt til klassisk er lavet i regi af LMS-projektet Smag for Klassisk. Projektets formål er at nedbryde fordomme om, at klassisk musik er mindre egnet for børn og unge, og det sætter derfor fokus på formidling af den klassiske musik til netop børn og unge.


Smag for Klassisk er støttet af Det Obelske Familiefond og Spar Nord Fonden og løber fra 2019 til 2022. 


Flere materialer til nødundervisning

Levende Musik i Skolen har i forbindelse med Corona-krisen oprettet siden Musik Tak, hvor musiklærere kan finde inspiration til musikundervisning som fjernundervisning eller på klassen. Her findes udover Lyt til klassisk-materialet også en lang række materialer i forskellige genrer til forskellige alderstrin samt link til videoundervisning i bodypercussion og stomp, beatboxing, sange, instrumentpræsentationer og meget mere.


Se det hele her lms.dk/musik-tak