23. februar 2022

Universitetsprojekt anerkender ‘Smag for Klassisk’

To musikbachelorer fra Aarhus Universitet konkluderer i et nyt bachelorprojekt, at LMS’ klassiske initiativ, ‘Smag for Klassisk’, trods mange indbyggede udfordringer har succes med at give børn en god introduktion til klassisk musik.


De to bachelorer, Alberte Rathschau Kvium og Theresa Kærvang Lindved fra Musikvidenskabeligt Institut ved Aarhus Universitet, har gransket ‘Smag for Klassisk’ gennem observationer af grupperne Kolibri og Ensemble Eiradís og interviews med musikere, en kontaktlærer og en projektleder fra LMS.


Målet var at afdække, hvad LMS gør for at skabe den gode klassiske skolekoncert, hvordan den bliver tilgængeliggjort og hvilke udfordringer LMS møder herved.

“Vi kan på baggrund af teori og indsamlet empiri udlede, at der er udfordringer ved at præsentere den klassiske musik for børn. Her kan vi blandt andet fremhæve børns koncentrationsevne, fordi børn lytter anderledes til musik og ikke er vant til den aktive lytning, som en klassisk koncert kræver. Derudover er musikken uvant for børnene, og

de kan derfor have svært ved at forholde sig til den,” påpeger de to musikstuderende.

Gennemført dannelse

Disse “benspænd” imødekommer LMS ved at arbejde med musikernes formidling af musikken til børnene ved elevinddragelse, dramatiske virkemidler, koreografi og en levende fortælling. Arbejdet sker gennem et samarbejde mellem musikerne og en producent fra LMS. Derudover spiller det omfattende undervisningsmateriale også en rolle for, at det lykkes at få den klassiske musik udbredt.


Rapporten beskriver, hvordan den klassiske musik rummer dimensioner, som er værdifulde for børnene at blive præsenteret for, blandt andet det følsomme og dybe element, kendskab til kulturarven og en øvelse i at lytte aktivt.

“Derfor er indsatsen for de klassiske koncerter noget, der kan bidrage til børnenes musikalske horisont og spille ind i deres dannelse både gennem faglig undervisning og sociale kompetencer,” hedder det i opgaven.

Frit og oplyst musikvalg

Alberte Rathschau Kvium og Theresa Kærvang Lindved skriver et andet sted ganske rigtigt, at ‘Smag for Klassisk’ ikke har som målsætning, at alle børn fremover skal lytte til klassisk musik, men at de skal præsenteres for, at genren findes.

“Gennem koncerterne lykkes LMS med dette, og børnene får en god introduktion til den klassiske musik. Derved får børnene smagt på den klassiske musik og kan derfra selv tage stilling til, om de vil opsøge det,” lyder det i konklusionens afsluttende afsnit.

Læs mere om ‘Smag for Klassisk’ HER.


SMAG FOR KLASSISK

Fra 2019 til 2022 har Levende Musik i Skolen sat fokus på præsentationen af den klassiske musik via den klassiske satsning, Smag for Klassisk. Smag for Klassisk skal løfte og udvikle tilbuddene om klassisk musik til det unge publikum i Danmark. Sammen med blandt andre landsdelsorkestre, regionale ensembler sætter vi fokus på at udvikle og nytænke koncertformer og undervisningsmaterialer, så de bliver mere vedkommende for børn og unge i skolen. Projektet er gjort muligt med generøs støtte fra Det Obelske Familiefond og Spar Nord Fonden.