25. november 2022

FN’s Verdensmål på dagsordenen i LMS

Uge 47 er national Verdensmål-uge, og mens Verdensmålene går ind i deres sjette år, spiller de en vigtigere og vigtigere rolle i elevernes møde med den levende musik gennem LMS.

LMS indtænker i stigende grad Verdensmålene i arbejdet – ikke kun i uge 47, men året rundt. Katrine Nordbo Lassen er materialeproducent hos LMS og beskæftiger sig i det daglige bl.a. med, hvordan LMS kan implementere Verdensmålene generelt – og konkret i det undervisningsmateriale, som bliver stillet til rådighed for lærerne, når LMS-kunstnerne gæster en skole.

Hun peger bl.a. på, at LMS rammer ind i Verdensmål 4, der omhandler ‘Kvalitetsuddannelse’. Særligt delmål 4.7, som lyder:

Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme bæredygtig udvikling, [...] herunder bl.a. gennem anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.

“Vi styrker jo netop kulturens og musikkens betydning for den enkelte i Koncertløftet og musikkulturen på skolerne bla. via Kulturcrew. Eleverne opnår en større fornemmelse for globalt medborgerskab, når de oplever kulturel mangfoldighed gennem mødet med kunstnerne og deres musik,” forklarer Katrine Nordbo Lassen.

Sundhed og trivsel

Verdensmål 3 og især delmål 3.4 handler bl.a. om, at mental sundhed og trivsel skal fremmes. LMS’ samarbejde ude i kommunerne handler netop om at anvende musikken som effektivt redskab til at skabe trivsel, inklusion og fællesskab.

“LMS har et særligt fokus på dette område med egen fagside ‘Sundhed og trivsel’ samt i undervisningsmaterialerne, der følger kunstnere som f.eks. Defecto, Asbjørn, De Onde, Mizgin, Postyr og Forever Still. Disse LMS-kunstnere repræsenterer en mangfoldig palet af almenmenneskelige tematikker ift. bl.a. kønsidentitet og nationalitet/etnicitet og giver eleverne både en unik musikoplevelse og noget at spejle sig i, når de udtrykker sig om udfordringer som f.eks. angst, ensomhed, håb, drømme og identitet,” fastslår materialeproducent Katrine Nordbo Lassen fra LMS.

FN’s Verdensmål har nu fem år på bagen og er i LMS-regi således blevet et fast fokuspunkt, der inddrages i mange aspekter af LMS' arbejde både med hensyn til koncerter og undervisningsmateriale. Og mere vil følge!

Læs mere om Verdensmålene HER